gmail.com 1) Ees- ja perekonnanimi: 2) Rahuaja allüksus (Kompanii ja rühm): 3) Telefoni number: 4) Relva vajadus malevast: 5) Muu varustuse vajadus malevast (kiiver/killuvest):   Rohket osavõttu oodates!" />
Teksti suurus:
A A A

TALVESÜDA 2021

07.01.2021
KL Järva malev viib läbi 29-31JAANUAR traditsioonilise talvise õppuse TALVESÜDA 2021.
Tegemist on taktikalise harjutusega, kus harjutatakse ründavaid tegevusi (varitsuse läbiviimine, kiirrünnak).
Käesoleval aastal toimub õppus Paide linna Mäo küla aladel.
 
Tulenevalt koroonaviiruse levikust, on õppuse formaati muudatus, eesmärgiga vähendada riske.
Sellest tulenevalt toimub õppus erinevatele sihtgruppidele erineva pikkusega ning peamine treenitav üksus maastikul on jao tase.
 
29.-31JAN - Allüksuse ülematele (RÜ/RV/JÜA/JÜA) - Kogunemine Järva maleva staapi kell 1930.
(29/30JAN toimub õpe ja ööbimine Lõõla ÕK-s, 30/31JAN toimub õpe välitingimustes  ja ööbimine jao telkides)
               
               
30.-31JAN - Reakoosseisule - Kogunemine Lõõla õppekeskusesse kell 0800.
(30/31JAN toimub õpe välitingimustes  ja ööbimine jao telkides)
               
 
 
Kes: Kõik Järva maleva Üksikkompaniid
Kus: Mäo küla metsades. 
Millal: 29-31JAANUAR 2021
Miks: Eesmärgiga harjutada JVKo ründavaid tegevusi, eelkõige varitsuse läbiviimist.
29JAN - (1) Taktikalised otsustusmängud/Sõjamäng (AINULT ALLÜKSUSE ÜLEMATELE)
30JAN - (2) Tegutsemine talvistes tingimustes hajutatult väikeüksusena. Varitsuse õpe.
31JAN - (3) Varitsuse teostamine.
 
Õppuse lõpp maastikul orienteeruvalt kell 1000

Registreerumine: MHK 25JAN 2359. lauri.maepalugmail.com
1) Ees- ja perekonnanimi:
2) Rahuaja allüksus (Kompanii ja rühm):
3) Telefoni number:
4) Relva vajadus malevast:
5) Muu varustuse vajadus malevast (kiiver/killuvest):
 
Rohket osavõttu oodates!