Teksti suurus:
A A A

Sport

Tulenevalt Kaitseliidu seadusest on meie üheks ülesandeks arendada ja väärtustada kehakultuuri ja sporti elanikkonna hulgas. Kaitseliidu ja ühiskonna huve arvesse võttes on oluline kasutada meile eraldatud ressursse võimalikult optimaalselt ja efektiivselt, et muuta aktiivsemaks liikmeskonna sportimis – ja tervisekäitumist. Kaitseliidu spordi – ja liikumisharrastuse edendamisel ja korraldamisel lähtutakse Kaitseliidu seadusest, spordikontseptsioonist, Kaitseliidu sporti reguleerivatest juhenditest ja kalenderplaanist ning teistest spordialast tegevust reguleerivatest seadusaktidest


Kaitseliidu Järva maleva liikmel on võimalus igal kolmapäeval külastada Väätsa spordihoonet kella 19.00-21.00. Spordihoone pakub võimalusi mängida saalihokit, võrkpalli või korvpalli. Samuti on võimalus kasutada olemasolevat jõusaali.