Teksti suurus:
A A A

liikmeks astumine

Kuidas astuda Järva maleva liikmeks?

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.
Kaitseliiduga liitumine on lihtne!

1. Kõigepealt võta Järva malevaga ühendust: kas e-posti jarvakaitseliit.ee teel või telefonil: 717 9707 ja lepi kokku kohtumine.

2. Kohtumisel saad võimaluse end ja oma eesmärke tutvustada, infot maleva tegevuse kohta ning abi allüksuse valikul, mille ridadesse hakkad kuuluma.Lisaks saad ka liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
  • Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend;
  • ​Kaitseliidu malevaga/küberkaitseüksusega  liitumise avaldus;
  • ​Kaitseliidu malevaga/küberkaitseüksusega või Naiskodukaitsega liitumise avalduste juurde ankeet;
  • ​isikut tõendava dokumendi koopia: pass või ID kaart
  • ​omandatud hariduse ja/või akadeemilist kraadi tõendava dokumendi koopia;
  • 3×4 cm dokumendifoto 2tk;
  • digifoto suuruses 3×4 cm, kuni 100 kb, jpg laiendiga saata e-mailile jarvakaitseliit.ee;
  • teenistust kaitseväes kinnitava dokumendi koopia (olemasolul);
  • viimasena saadud auastme käskkirja/tunnistuse koopia (olemasolul);
  • NB! Vajalikud koopiad dokumentidest saab teha ka maleva staabis kohapeal.
3. Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võid saada võimaluse end allaüksuse juhatusele tutvustada ning enne liitumist tutvuda allüksuse tegevuse ja liikmetega, osaleda Kaitseliidu üritustel ja leida soovitajad.

4. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul Järva maleva pealik.
P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, elulookirjelduse lehe, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Järva maleva staapi (Väike-Pärnu 6B, Türi) ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad.

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia  või võta ühendust naiskodukaitse instruktor Tene Metsmaga tel 53440519, tene.metsmanaiskodukaitse.ee
Noorte Kotkastega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Urmas Piigertiga 717 9717, urmas.piigertkaitseliit.ee.
Kodutütardega liitumiseks noorteinstruktor Mare Hendriksoniga 717 9718; mare.hendriksonkaitseliit.ee.

Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma.
Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 26.02.2011 otsusele on alates 2012. aastast Kaitseliidu sisseastumistasu 0 eurot ja liikmemaks 12 eurot aastas. Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole.
Vaata Kaitseliidu kodukorda (klikkides lingina avatav: https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013009)