kaitseliit.ee või võistluse korraldaja Aare Kabeli aadressile aarekabelgmail.com.     Kohtumiseni patrullvõistlusel     Korraldajate teate edastas:   Vivika Barnabas Järva maleva personalispetsialist 5855 8700, 717 9707 vivika.barnabaskaitseliit.ee   www.kaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

KL JÄRVA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIK VÕISTLUS „KEVAD 2018“ Lükkub edasi!

08.05.2018
Kutsume Sind, Järva maleva tegevliige, osalema Kaitseliidu Järva maleva sõjalis-sportlikul võistlusel „Kevad 2018“
 
Järva maleva sõjalis-sportlik võistlus lükkub edasi septembrisse. Täpsem kuupäev selgub mitte hiljem kui 1 august 2018.

Patrullvõistlus toimub ajavahemikul 08. juuni-10. juuni 2018  Järva valla territooriumil.
 
Võistlus on mõeldud eelkõige Järva maleva liikmetele, kuid oodatud on ka külalisvõistkonnad kaitseväest, politseist, päästeteenistusest, naabermalevatest ja koostööpartnerid tsiviilstruktuuridest.
Pöörame tähelepanu sellele, et võistlusel on kaks sarja, üks neid raskem ehk sõdurisari ning teine kergem ehk rahvasari. Võistkonna suurus on 3 - 5 inimest.
 
Täpsema info võistluse kohta leiate kirjale lisatud võistluse juhendist.
 
Mõlema sarja võistkondade eelregistreerimine peab olema toimunud hiljemalt 31. maiks 2018 Kaitseliidu Järva maleva e-posti aadressile jarvakaitseliit.ee või võistluse korraldaja Aare Kabeli aadressile aarekabelgmail.com.
 
 
Kohtumiseni patrullvõistlusel
 
 
Korraldajate teate edastas:
 
Vivika Barnabas
Järva maleva personalispetsialist
5855 8700, 717 9707
vivika.barnabaskaitseliit.ee
 
www.kaitseliit.ee
 
KL JÄRVA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIK VÕISTLUS „KEVAD 2018“
ÜLDINE VÕISTLUSJUHEND
 
Juhend on aluseks KL Järva Maleva sõjalis-sportliku võistluse läbiviimiseks. Võistlusjuhend sisaldab informatsiooni nii kohtunike  töökohustustest/põhimõtetest kui ka võistlejate tegevusest kontrollpunktides ning postkastides.
 
Koht:
Patrullvõistlus toimub ajavahemikul 08.06.-10.06.2018. Järva valla territooriumil, võistluskeskus Valasti külamajas. (Roosna-Allikult ca 5km Järva-Jaani poole).
 
Osalemine:
Võistlus on mõeldud eelkõige KL Järva maleva liikmetele, kuhu on oodatud võistkonnad üksikkompaniidest, eriorganisatsioonidest (naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred) ning külalisvõistkonnad teistest struktuuriüksustest (kaitseväest, politseist, päästeteenistusest, naabermalevatest ja koostööpartnerid tsiviilstruktuuridest).
Maksimaalselt lubatakse trassile kokku 15 võistkonda. Võistkonna suurus on 3 - 5 inimest. Noorkotkad ja kodutütred saavad osaleda vanuses alates 15. eluaastast ja juhul, kui trassile minevasse võistkonda kuulub ka üks täiskasvanu. Samuti peab olema osalevatel alaealistel esitada ka sellekohane vanemate nõusolek.
Tänavusel võistlusel on kaks sarja: raskem ehk Sõdurisari ja kergem ehk Rahvasari.
 
Registreerimine:
Mõlema sarja võistkondade eelregistreerimine peab olema toimunud hiljemalt 31.05.2018. Kaitseliidu Järva Maleva maleva e-posti aadressil jarvakaitseliit.ee või aarekabelgmail.com. See on vajalik piisavate võistlusmaterjalide ette valmistamiseks. Majutuse võimalikkus Valasti külamajas või sõduritelgis.
Sõduriraja võistkondadel tuleb esitada täidetud patrullvõistluse ülesandmislehed
(lisa 1) võistluse mandaadis (
Valasti külamajas). Alla 18. eluaastastel osalejatel esitada mandaati lisaks ülesandmislehele ka lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht (lisa 2).
 
Sõdurisari
 
Võistluse mandaat 08.06.2018. kell 20.00-20.30, võistluse ametlik avamine toimub kell 20.30, esimese võistkonna start kell 21.00.
Võistluse kestvus on kuni 40 tundi. Võistlustrassi pikkus on ca 50 kilomeetrit ja sõltub trassi valikust. Võistluse alal tegutseb osaliselt vastutegevus, kes korraldab varitsusi ning teostab lahingpatrulle.
 
Võimalikud  tegevused on:
 • Liikumine etteantud ajagraafikus maastikul ning orienteerumine päeval ja öösel;
 • Võistkondade poolt otsuste langetamine ja lahenduste leidmine vastavalt ülesannete püstitustest;
 • "Vastase" jõudude poolt ülesseatud varitsuste vältimine ja õige taktikaline liikumine.
 • Erinevate tulirelvade tundmine ja sõdurioskuste ülesanded, laskmine, esmaabi andmine, luuretegevus jne;
 • Osavust, kiirust, vastupidavust ja leidlikkust nõudvad ülesanded;
 
Võistluse eesmärgid:
 • Välja selgitada parimad kõigist osalevatest võistlejatest, kes suudavad mõelda, tegutseda ja viia lõpule sõjalisi ülesandeid suure füüsilise pinge tingimustes;
 • Tõsta huvi sõjaliste oskuste parandamise vastu;
 • Selgitada välja võistkonnad, kes esindavad KL Järva Malevat erinevatel patrullvõistlustel.
 
 
 
Võistleja kohustuslik varustus:
 • KL liikmepilet, relvakandmisluba
 • Välivorm koos sõjaväe jalatsitega
 • Vahetusjalatsid ( veetakistuste läbimiseks);    
 • Seljakott või rakmed;                                                                                
 • Toit 30 tunniks;                                                                             
 • Isiklik esmaabipakk, termolina ja vile;                                       
 • Pussnuga või tääk;                                               
 • Veepudel (mitte klaasist); 
 • Automaatrelv koos kolme salve, paukpadruni laskmise otsik, 50 paukpadrunit.(Relva puudumisel asendab CG konteiner. Saab mandaadis.)
 •  Tasku- või pealamp (töötav, koos tagavara patareidega);                            
 • Vihmakindel riietus                                              
 • Sööginõu, lusikas (mitte ühekordsed nõud);                          
 • Tuletegemisvahendid (tikud, tulemasin, süütepulgad jne.);
 • Kell (käekell, taskukell), arvesse ei lähe mobiiltelefoni kell;                        
 • 2 paari sokke+ käterätt;                                        
 • Kirjatarbed (märkmik, pliiats);                  
 • Üks 200 liitrine prügikott.
 
Võistkonna (grupi) kohustuslik varustus:
 • Julgestusköis (kapron 15 m, min läbimõõt 6mm);                              
 • 2 mobiiltelefoni laetud akudega             
 • Min. 2 kompassi;
 • Maskeerimisvärvid.
Lisaks võib trassile kaasa võtta maastikul toimetulekuks vabalt valitud lisavarustust (näiteks: väike kokkukäiv saag või kirves, GPS, vahetuspesu, lisariided, jne).
Kogu võistkonnal kaasasolev varustus, mis ei ole kulumaterjal (toit), peab võistkonnal kaasas olema finišijooneni.
 
Kontseptsioon:
KL Järva Maleva poolt organiseeritud võistlus annab võistkondadele võimaluse rakendada oma oskusi ja teadmisi võimalikult realistlikus “vaenulikus” piirkonnas. Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud (hinnatakse stardis ja missiooniülesandele siirdumisel) ja kasutama varjatud ning ebatõenäolisi radu, et vältida kontakti “vastasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi liikudes, kasutades maastiku omapära “vastase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ühest (või erinevast) allüksusest ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Erandiks on ohutuse tagamine näiteks jõe või laia kraavi ületamisel. Katkestanud võistleja varustusest peab kaasa võtma grupivarustusse kuuluvad elemendid.
Trass:
Trassi võib tinglikult jaotada neljaks.
 • Kohustuslikud kontrollpunktid ülesannete täitmiseks;
 • Vabatahtlikud kontrollpunktid, millede läbimine pole kohustuslik;
 • Postkastid, mille läbimine on kohustuslik;
 • Võistkondadel on vaja täita erinevaid missioone.
Kontrollpunktid on vastavalt võistluste legendile ja ajagraafikule maastikul määratud punktid, kus võistkonnad näitavad erinevaid relvakäsitsemise ja sõdurioskuste taset.
 
Tegevus kontrollpunktides:
Kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti. Vajaduse korral mõõdavad ülesande täitmiseks kuluvat aega. Tööks vajalikud dokumendid ja abivahendid saavad kohtunikud kätte võistluse sekretariaadist.
Sisenedes kontrollpunkti, registreerib võistkond saabumise kellaaja ülesande kohtuniku juures.  Kontrollpunkti sisenemisel on lubatud eksimine ajas +/– 5 minutit. Kontrollpunktis peab võistkond liikuma ettenähtud ja tähistatud oote- või ettevalmistusalale, mis on paigutatud nii, et teiste võistkondade poolt täidetavad ülesanded kontrollpunktis ei oleks jälgitavad. Ettevalmistusalal võistkond tutvub juhendiga ja teeb vajalikud ettevalmistused ülesande täitmiseks ning ootab alustamise märguannet. Juhul kui võistkond hilineb ülesande alguseks stardijoonele, teda ülesannet täitma ei lubata, vaid saadetakse edasi järgmisele ülesandele või trassile.
Ettevalmistust nõudvale ülesandele vahetult enne stardihetke jõudnud võistkonnal tuleb vajadusel ettevalmistus teha ülesande täitmise aja arvelt (juhendi lugemine, vajaliku varustuse ettevalmistamine, kui seda võimaldab ülesande ülesehitus).
Joogivesi on kontrollpunktides vastavalt vajadusele tagatud. Muu varustuse täiendamine või vähendamine ja kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja seda karistatakse vastavalt eksimuse suurusele.
 
Kontrollpunktid, edaspidi KP, on nimetatud tähestiku järjekorras. Kasutatakse NATO foneetilist alfabeeti: KP A – Alfa, KP B – Bravo,  KP C – Charlie, jne.
Ettenägematud olukorrad on olukorrad, mis võivad juhtuda korraldajate tööst sõltumatult (nt lühiajalised ekstreemsed ilmastikumuutused või õnnetused isikkoosseisuga). Kui selline situatsioon peaks tekkima ja see takistab võistlejatel, instruktoritel ja kohtunikel oma ülesannete korrektset ja võrdset täitmist, siis selle ülesande jätkamise või katkestamise ettepaneku teeb antud ülesande kohtunik peakohtunikule.
 
Kontrollpunktide vahel asuvad postkastid, edaspidi PK, mille läbimine võistkonnale on kohustuslik ja selle läbimata jätmisel määratakse karistuspunktid. Postkastid on paigutatud trassile selleks, et oleks võimalik võistkondadele vajaduse korral lisainformatsiooni/ülesannet anda või eemale juhtida neid ohtlikest tsoonidest (näiteks rabalaukad või tiheda liiklusega teed) ning juhtida võistkondi suunas, kus trass on ettevalmistatud ja korraldajate kontrolli all. Öised postkastid on valgustatud valguspulkadega või varustatud helkurmaterjaliga (lõke, autotuled).
Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal võimalus esitada protest. Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunkt. Protest peab olema esitatud kirjalikult ning see edastatakse kontrollpunkti kohtunikule. Märgitud peavad olema toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimalusel märkida ära ka juhendi säte või hea tava, mille vastu on eksitud. Protestid lahendab peakohtunik ja üldjuht. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min peale finiši sulgemist.
 
Karistuspunktide määramise alused:
Võistluste tulemuste hindamine põhineb karistuspunktidel ning võistluse võitjaks on meeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte.
Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit:
(võistkonna aeg – parim aeg) x N
halvim aeg – parim aeg
N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt
Ülesannete kohta antakse võistlejatele detailsed juhised või skeemid kontrollpunktides kohtunike poolt. Vastuolu puhul kirjaliku juhendi ja kohtuniku korralduste vahel kehtib kohtuniku korraldus.
Varem kontrollpunkti jõudmine enam kui            5 minutit        6 karistuspunkti                                                                                       10 minutit      12 karistuspunkti
 
Kontrollpunkti hilinemise korral enam kui 5 minutit saab võistkond 12 karistuspunkti.
Kui võistkond hilineb kontrollpunkti rohkem kui 10 minutit, teda (esimese) ülesande täitmisele ei lubata ja võistkonnale antakse ülesandele ettenähtud maksimum karistuspunktid. Hilinemise korral mitme ülesandega kontrollpunkti jäävad need ülesanded, mille graafikus ettenähtud algusaeg on möödas, täitmata ja saadakse ülesannetele vastavad maksimaalsed karistuspunktid. Olenemata sellest, et võistkond hilineb kontrollpunkti, tuleb tal see igal juhul läbida (registreerida end kontrollpunktis vastava kohtuniku juures). Vastasel juhul loetakse võistkond katkestanuks.
Kui kontrollpunkti jõutakse rohkem kui viis minutit enne võistkonna ajagraafikus ettenähtud aega, siis ei ole lubatud kontrollpunktis oma aega oodata. Võistkond saab vastavad karistuspunktid ja saadetakse tuldud suunas tagasi. Võistkond võib oodata oma õiget aega mitte lähemal kui 50 meetri kaugusel kontrollpunktist. Lähemal ootamisel loetakse seda kontrollpunkti sisenemiseks. Kui ei ole MÄÄRATUD ala KOHTUNIKU POOLT TEISITI!!!
 
Trassil olevad kohustuslikud postkastid peab võistkond läbima täies koosseisus. Iga võistleja, kes postkasti ei läbinud, toob võistkonnale 6 karistuspunkti. Arvesse ei lähe võistleja, kelle katkestamisest on juba eelnevalt võistluse staapi teatatud ja kes on trassilt lahkunud.
Iga võistkond saab 10 elutalongi, millest igaühe väärtus on 12 karistuspunkti ja mis peavad alles olema finišini, välja arvatud juhul, kui osa neist on loovutatud vastutegevusele. Puuduvad elutalongid loetakse kaotatud eludeks ja võistkond saab vastava arvu karistuspunkte.
Ühe võistleja katkestamine annab võistkonnale 48 karistuspunkti, võistkonna minimaalne suurus on kolm võistlejat.
Kohustusliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Relva kaotamisest teatada koheselt võistluse staapi ja asuda viivitamatult relva otsingule. Võistkonna kaartide kaotamise korral loetakse võistkond katkestanuks ja eemaldatakse trassilt. Varustuse ja ülesande sooritamiseks vajalike abivahendite tahtliku lõhkumise eest karistatakse võistkonda 48 karistuspunktiga.
 
Võistluste territoorium - territoorium, mis jääb kontrollpunktide (ka postkastide) ja missiooniülesannete territooriumist väljapoole, ehk see osa trassist, mille on määranud organiseerijad (suunatud postkastidega) või võistkond on valinud liikumiseks ühest kontrollpunktist teise. See territoorium on samuti oluline osa võistlusest ning tähistab tingliku vastase eelüksuste territooriumi, kus võib reaalselt kokku puutuda vastutegevusega. Oskuslik liikumine maastikul ja selle iseärasuste ärakasutamine võimaldab neid kontakte vältida.
 
Kaardid – põhikaartideks on EKV kaart mõõtkavas 1:50000. Kaardid saab mandaadis kätte kiletatuna 1 (üks) komplekt võistkonna kohta. Kõik olulised andmed ja situatsiooni peavad võistkonnad ise kaartidele kandma.
 
Liikumine trassil – liikumine trassil toimub jalgsi, kui see ei ole kohtuniku poolt määratud teisiti, ilma kõrvalise abita. See tähendab, et kontakt teiste võistkondadega, vastutegevusega (kui just vahele pole jäänud) ja varustuse täiendamine ning vähendamine on keelatud. Katkestada saab kuni miinimum liikmete arvuni milleks on kolm liiget ning millest tuleb koheselt informeerida kohtunikke ja võistluste staapi. Liikumine peab toimuma varjatult kasutades maastiku omapära.
Liikumisel peavad relvad olema laskevalmis, kuid ilma lahingmoonata. Mingil juhul ei tohi liikumise kergendamiseks kanda relvi seljakotis või rakmete külge kinnitatult. Sama kehtib ka relva asendava lisaraskuse kohta. Samuti tuleb jälgida oma relvade puhtust. Kontrollpunkti saabudes tuleb relvad hoida enda juures, küll aga on lubatud anda teise võistkonna liikme kätte hoiule või kui kohtunik ei ole selleks andnud mingit teist korraldust. Relva valveta jätmist või seljakoti-rakmete külge kinnitamist karistatakse 6 karistuspunktiga.Relva on keelatud suunata inimeste poole. Laskmise imiteerimisel (või laskmisel paukmoonaga) tuleb sihtida märgist (ka masinad ja muu) nähtavalt kõrgemale.
Võistlusel osaleval võistkonnal on keelatud trassil kaasas kanda (s.o. omada) ja kasutada öövaatlusseadet, mis loob võistkondade vahel ebavõrdsed tingimused, tulenevalt võistluse iseloomust. Seetõttu öövaatlusseadme omamist või selle kasutamist võistluse vältel (s.o. võistluse ametlikust algusest kuni ametliku lõpetamiseni) karistatakse võistkonna võistluselt kõrvaldamisega.
Võrdsete tingimuste tagamiseks ei oma öövaatlusseadet ka vastane!!!
 
Võistkondadel on keelatud:
 • Liikuda tarastatud eramaal või liikumist keelava tähistusega maa-alal;
 • Liikuda külvil, orasel, viljas, istikutes ja muudes kohtades, kus võidakse tekitada omanikule kahju, kuigi alal puudub piire või keelav tähis. Liigutakse põldude vahel piki põlluserva või mööda kuivenduskraavi kallast;
 • Häirida kohalikke elanikke;
Vastutegevus – võistluste realistlikumaks muutmiseks on kaasatud vastutegevus, mida viivad läbi maleva liikmed. Nende peamiseks ülesandeks on maa-ala kontroll (korraldavad lahingpatrulle, varitsusi jne). Vastutegevuse märgistuseks on valge käelint ja masinate X-ga. Nende tegevus ei kajastu võistkondade kaartidel. Võistkonna tabamiseks peab olema vastutegevuse üksus vähemalt samaarvuline kui võistkond. Keelatud on võistkondade ühinemine oma jõudude suurendamise eesmärgil.
Võistkond või tema liige loetakse tabatuks alljärgnevatel juhtudel:
 • Vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on vähem kui 25 m ja võistkonnal ei ole võimalik vastutegevuse eest varjatult taanduda;
 • Vastutegevus on suutnud siseneda võistkonna teele lähemal kui 100m asuvasse laagrisse või võistkond on ise sisenenud enese teadmata vastutegevuse üksuse varitsusse (vahelejäänutel ei ole mõtet minema joosta, sest peakohtunik määrab vahelejäämise niikuinii).
Võistkonda ei loeta vahelejäänuks kui peale võistkonna ja vastutegevuse ootamatut kontakti on võistkond suutnud viivitamatult kontakti katkestada ja lahkuda varjatult kaugemale kui 100 meetrit teedest.
Iga tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe elutalongi. Need võistlejad, kes on ära andnud kõik oma 10 talongi ehk siis vahele jäänud 10 korda, loetakse surnuks ja nad peavad võistluse katkestama.
IGASUGUNE FÜÜSILINE KONTAKT ON KEELATUD.
 
Rahvasari
 
Võistluse mandaat 09.06. kell 9.00-9.30,Valasti külamaja juures. võistluse ametlik avamine toimub kell 9.30, esimese võistkonna start kell 10.00.
Võistluse kestvus on kuni 24 tundi. Võistlustrassi pikkus on ca 30 kilomeetrit ja sõltub trassi valikust.
 
Võimalikud  tegevused on:
 • Liikumine etteantud ajagraafikus maastikul ning orienteerumine päevasel ajal
 • Võistkondade poolt otsuste langetamine ja lahenduste leidmine kontrollpunktides vastavalt ülesannete püstitustest;
 • Osavust, kiirust, vastupidavust ja leidlikkust nõudvad ülesanded;
 
Võistluse eesmärgid:
 • Pakkuda liikumist ja mõõdukat füüsilist koormust värskes õhus ning toredas seltskonnas
 • Tõsta huvi militaarspordi vastu
 
Võistleja kohustuslik varustus:
 • isikut tõendav dokument              
 • ilmastikule vastav riietus ja jalatsid
 • Vahetusjalatsid       (soovituslik)
 • Seljakott või rakmed;                                                                                
 • Toit 30 tunniks;                                                                             
 • Isiklik esmaabipakk, termolina ja vile;                                       
 • Pussnuga või tääk;                                               
 • Veepudel (mitte klaasist); 
 • Tasku- või pealamp (töötav, koos tagavara patareidega);
 • Magamiskott ja alusmatt                           
 • Vihmakindel riietus (soovituslik)                                    
 • Sööginõu, lusikas (mitte ühekordsed nõud); (soovituslik)                           
 • Tuletegemisvahendid (tikud, tulemasin, süütepulgad jne.); (soovituslik) 
 • Kell (käekell, taskukell), arvesse ei lähe mobiiltelefoni kell;                        
 • 2 paari sokke+ käterätt;      (soovituslik)                         
 • Kirjatarbed (märkmik, pliiats)        ;                      
 • Üks 200 liitrine prügikott. (soovituslik)
 
Võistkonna (grupi) kohustuslik varustus:
 • Julgestusköis (kapron 15 m, min läbimõõt 6mm);                              
 • 2 mobiiltelefoni laetud akudega             
 • Min. 2 kompassi;
Lisaks võib trassile kaasa võtta maastikul toimetulekuks vabalt valitud lisavarustust (näiteks: väike kokkukäiv saag või kirves, GPS, vahetuspesu, lisariided, jne).
Kogu võistkonnal kaasasolev varustus, mis ei ole kulumaterjal (toit), peab võistkonnal kaasas olema finišijooneni.
 
Kontseptsioon
KL Järva Maleva poolt organiseeritud võistlus annab võistkondadele võimaluse rakendada oma oskusi ja teadmisi erinevates kontrollpunktides. Võistlejad läbivad trassi jalgsi liikudes.
Trass:
Trassi võib tinglikult jaotada:
 • Kohustuslikud kontrollpunktid ülesannete täitmiseks;
 • Vabatahtlikud kontrollpunktid, millede läbimine pole kohustuslik;
 • Postkastid, mille läbimine on kohustuslik;
Kontrollpunktid on vastavalt võistluste legendile ja ajagraafikule maastikul määratud punktid, kus võistkonnad näitavad erinevaid relvakäsitsemise ja sõdurioskuste taset.
Tegevus kontrollpunktides:
Kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti. Vajaduse korral mõõdavad ülesande täitmiseks kuluvat aega. Tööks vajalikud dokumendid ja abivahendid saavad kohtunikud kätte võistluse sekretariaadist.
Sisenedes kontrollpunkti, registreerib võistkond saabumise kellaaja ülesande kohtuniku juures.  Kontrollpunkti sisenemisel on lubatud eksimine ajas +/– 5 minutit. Kontrollpunktis peab võistkond liikuma ettenähtud ja tähistatud oote- või ettevalmistusalale, mis on paigutatud nii, et teiste võistkondade poolt täidetavad ülesanded kontrollpunktis ei oleks jälgitavad. Ettevalmistusalal võistkond tutvub juhendiga ja teeb vajalikud ettevalmistused ülesande täitmiseks ning ootab alustamise märguannet. Juhul kui võistkond hilineb ülesande alguseks stardijoonele, teda ülesannet täitma ei lubata, vaid saadetakse edasi järgmisele ülesandele või trassile.
Ettevalmistust nõudvale ülesandele vahetult enne stardihetke jõudnud võistkonnal tuleb vajadusel ettevalmistus teha ülesande täitmise aja arvelt (juhendi lugemine, vajaliku varustuse ettevalmistamine).
Joogivesi on kontrollpunktides vastavalt vajadusele tagatud. Muu varustuse täiendamine või vähendamine ja kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja seda karistatakse vastavalt eksimuse suurusele.
 
Kontrollpunktid, edaspidi KP, on nimetatud tähestiku järjekorras. Kasutatakse NATO foneetilist alfabeeti: KP A – Alfa, KP B – Bravo,  KP C – Charlie, jne.
 
Kontrollpunktide vahel asuvad postkastid, edaspidi PK, mille läbimine võistkonnale on kohustuslik ja selle läbimata jätmisel määratakse karistuspunktid. Postkastid on paigutatud trassile selleks, et oleks võimalik võistkondadele vajaduse korral lisainformatsiooni anda või eemale juhtida neid ohtlikest tsoonidest (näiteks rabalaukad või tiheda liiklusega teed) ning juhtida võistkondi suunas, kus trass on ettevalmistatud ja korraldajate kontrolli all.
Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal võimalus esitada protest. Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunkt. Protest peab olema esitatud kirjalikult ning see edastatakse kontrollpunkti kohtunikule. Märgitud peavad olema toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimalusel märkida ära ka juhendi säte või hea tava, mille vastu on eksitud. Protestid lahendab peakohtunik ja üldjuht. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min peale finiši sulgemist.
 
Karistuspunktide määramise alused:
Võistluste tulemuste hindamine põhineb karistuspunktidel ning võistluse võitjaks on meeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte.
Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit:
(võistkonna aeg – parim aeg) x N
halvim aeg – parim aeg
N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt
Ülesannete kohta antakse võistlejatele detailsed juhised või skeemid kontrollpunktides kohtunike poolt. Vastuolu puhul kirjaliku juhendi ja kohtuniku korralduste vahel kehtib kohtuniku korraldus.
Varem kontrollpunkti jõudmine enam kui            5 minutit        6 karistuspunkti                                                                                       10 minutit      12 karistuspunkti
 
Kontrollpunkti hilinemise korral enam kui 5 minutit saab võistkond 12 karistuspunkti.
Kui võistkond hilineb kontrollpunkti rohkem kui 10 minutit, teda (esimese) ülesande täitmisele ei lubata ja võistkonnale antakse ülesandele ettenähtud maksimum karistuspunktid. Hilinemise korral mitme ülesandega kontrollpunkti jäävad need ülesanded, mille graafikus ettenähtud algusaeg on möödas, täitmata ja saadakse ülesannetele vastavad maksimaalsed karistuspunktid. Olenemata sellest, et võistkond hilineb kontrollpunkti, tuleb tal see igal juhul läbida (registreerida end kontrollpunktis vastava kohtuniku juures). Vastasel juhul loetakse võistkond katkestanuks.
Kui kontrollpunkti jõutakse rohkem kui viis minutit enne võistkonna ajagraafikus ettenähtud aega, siis ei ole lubatud kontrollpunktis oma aega oodata. Võistkond saab vastavad karistuspunktid ja saadetakse tuldud suunas tagasi. Võistkond võib oodata oma õiget aega mitte lähemal kui 50 meetri kaugusel kontrollpunktist. Lähemal ootamisel loetakse seda kontrollpunkti sisenemiseks. Kui ei ole MÄÄRATUD ala KOHTUNIKU POOLT TEISITI!!!
 
Trassil olevad kohustuslikud postkastid peab võistkond läbima täies koosseisus. Iga võistleja, kes postkasti ei läbinud, toob võistkonnale 6 karistuspunkti. Arvesse ei lähe võistleja, kelle katkestamisest on juba eelnevalt võistluse staapi teatatud ja kes on trassilt lahkunud.
Iga võistkond saab 10 elutalongi, millest igaühe väärtus on 12 karistuspunkti ja mis peavad alles olema finišini, välja arvatud juhul, kui osa neist on loovutatud vastutegevusele. Puuduvad elutalongid loetakse kaotatud eludeks ja võistkond saab vastava arvu karistuspunkte.
Ühe võistleja katkestamine annab võistkonnale 48 karistuspunkti, võistkonna minimaalne suurus on kolm võistlejat.
Kohustusliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Relva kaotamisest teatada koheselt võistluse staapi ja asuda viivitamatult relva otsingule. Võistkonna kaartide kaotamise korral loetakse võistkond katkestanuks ja eemaldatakse trassilt. Varustuse ja ülesande sooritamiseks vajalike abivahendite tahtliku lõhkumise eest karistatakse võistkonda 48 karistuspunktiga.
 
Kaardid – põhikaartideks on EKV kaart mõõtkavas 1:50000. Kaardid saab mandaadis kätte kiletatuna 1 (üks) komplekt võistkonna kohta. Kõik olulised andmed ja situatsiooni peavad võistkonnad ise kaartidele kandma.
 
Liikumine trassil – liikumine trassil toimub jalgsi, kui see ei ole kohtuniku poolt määratud teisiti, ilma kõrvalise abita. Võistkonna liikmetest saab katkestada kuni miinimum liikmete arvuni milleks on kolm liiget, katkestamisest tuleb koheselt informeerida kohtunikke ja võistluste staapi.
 
Võistkondadel on keelatud:
 • Liikuda tarastatud eramaal või liikumist keelava tähistusega maa-alal;
 • Liikuda külvil, orasel, viljas, istikutes ja muudes kohtades, kus võidakse tekitada omanikule kahju, kuigi alal puudub piire või keelav tähis. Liigutakse põldude vahel piki põlluserva või mööda kuivenduskraavi kallast;
 • Häirida kohalikke elanikke;
 
Üldist
 
ADMINISTRATSIOON JA LOGISTIKA
Transport – kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest võistluspaika.
Toitlustamine – võistlejaid toitlustatakse (orienteeruvalt laupäeva hilisõhtul) rajal ja pärast finišeerimist. Ülejäänud aja toituvad võistlejad kaasavõetud toiduvarudest. Side – võistluste korraldamiseks ja side paremaks tagamiseks on igal võistkonnal kohustuslik kaasa võtta vähemalt kaks mobiiltelefoni ja teatada nende numbrid hiljemalt mandaadis.
Meditsiiniteenistus – meditsiiniteenistus rajal tagatakse oma vahenditega ja juhtunust teatatakse telefoni teel õppuse meditsiiniteenistusele., et oleks võimalik suuremate õnnetuste puhul saata koheselt abi .
Meditsiiniteenistuse ülesanded enne võistlust - hindab enne võistlust trassi ja kontrollpunktide ülesannete ohutust, tehes vajadusel korraldajatele sellekohaseid märkusi ja andes näpunäiteid.
 
Esmaabi peamine ülesanne
Tagada võistlusel osalejatele ööpäevaringne esmaabi ja raskemate õnnetusjuhtumite korral õigeaegse kiirabi tagamine. Hädaabi lühinumber 112.
 
Kannatanu leidja tegevus ja käitumine hädajuhtumi korral:
 • päästmine otsest ohust, sündmuskoha tähistamine;
 • kannatanu seisundi hindamine (jõudnud kannatanu juurde selgitab välja vigastuse, selle liigi ja raskusastme);
 • elupäästev esmaabi (hingamise ja pulsi puudumisel alustab koheselt kunstliku hingamise tegemist);
 • 112 – abikutse, peale mida esimesel võimalusel võistluse meditsiiniteenistuse teavitamine (tagades eelnevalt elupäästva ja jätkuva esmaabi);
 • jätkuv esmaabi;
 
Meditsiiniteenistus
Võistluse ajal tagab esmaabi ja teostab esmast meditsiinialast läbivaatust võistluse meditsiiniteenistus. Meditsiini transpordivahendina kasutatakse Järva Maleva meditsiiniautot. Raskemate õnnetusjuhtumite korral teavitatakse õnnetusest häirekeskuse lühinumbril 112 ja esimesel võimalusel võistluse staapi (tel. number).
Meditsiiniteenistus lähtub oma tegevuses kõikidest esmaabi andmise nõuetest ja on kohustatud teatama kõikidest esmaabi  andmise juhtudest võistluse staapi.             
 
Meditsiiniteenistuse ülesanne:
 • kannatanu seisundi hindamine, vajamineva abi ulatuse ja iseloomu väljaselgitamine;
 • kannatanute uurimine ja ravi prioriteetide määramine (triaaž) edasine ravi,  kohene esmaabi osutamine eluohtlikus seisundis kannatanutele ja vajadusel transport haiglasse;
 • eluliste funktsioonide (hingamine, vereringe, teadvus) alalhoidmine;
 • komplikatsioonide tekke vältimiseks transpordile eelneva ravi teostamine – luumurdude lahastamine, vabade hingamisteede tagamine, verejooksude sulgemine, valu kupeerimine;
 • osalejate sanitaarhügieeninõuete (toitlustus jm.) täitmise jälgimine;
 
Meditsiiniteenistuse nõuded kontrollpunktidele:
 • Start ja finiš – iga osaleja peab olema varustatud individuaalse esmaabipakiga.
 • Kontrollpunktid – kontrollpunktides peab olema tagatud piisava joogivee olemasolu.
 • Vastutegevus - vastutegevuse esmaabi eest vastutab selleks määratud isik(ud), kes kooskõlastavad meditsiinialase tegevuse võistluse meditsiiniteenistusega.
 
Kohtunike tegevuse peamised eesmärgid on:
 • Tagada kogu võistluse toimumine “ausa mängu” põhimõtetel;
 • Jälgida, et kõikidele võistkondadele oleks ülesannete täitmisel tagatud võrdsed tingimused kogu võistluse jooksul;
 • Hinnata ülesannete täitmise korrektsust võistkondade poolt ning mõõdistada tulemusi;
 • Järgima täpselt juhendeid ja täitma peakohtuniku-peakorraldaja korraldusi.
Kontrollpunkti ülem vastutab andmete võimalikult kiire edastamise eest õppuse staabi sekretariaadile peale viimase võistkonna läbimist.
Kui kohtunikud eksivad mitteteadlikult otsuste tegemisel või ülesande tulemuste mõõtmisel, tehakse otsus alati võistlejate kasuks, eesmärgiga kompenseerida tekkinud kahju võistkondadele, kelle tulemusi kohtunike väär tegevus mõjutas. Otsuse, kas tegemist oli kohtunikepoolse mitteteadliku eksimusega, teeb peakohtunik koos võistluste staabiga, käsitledes iga juhtumit eraldi.
Kohtuniku teadliku eksimuse korral (näit: kohtunik laseb teadlikult võistlejaid kontrollpunkti ennem ettenähtud graafiku aega ja ei fikseeri seda) karistatakse võistkonna igat liiget, kes on kasutanud kohtuniku teadlikku eksimust, 6 karistuspunktiga. Seda eksimust käsitletakse kui reetmist ja kohtunik eemaldatakse oma ametipostilt.
Kohtunike tööd kontrollib täiendavalt õppuste staap, määrates selleks vastavate volitustega isikuid.
 
Staabist saavad kohtunikud kõik oma tegevuseks vajalikud dokumendid ja tarvikud, mis tagastatakse koheselt peale ülesande täitmist.
Vastavalt tegevuse iseloomule jagunevad kohtunikud trassil kahte põhigruppi:
 • kohtunikud, kes jälgivad ülesannete täitmist kontrollpunktides,
 • kohtunikud, kes liiguvad koos sisekaitse ja vastutegevuse üksusega.
Kontrollpunktide kohtunikud on kohustatud saabuma kontrollpunkti enne esimese võistkonna saabumist õigeaegselt (30 min), et seada üles ja sisustada kontrollpunkt ülesannete täitmiseks ja seda testida. Tööks vajalikud materjalid (protokollid, ülesannete kirjeldused, jne) saavad kontrollpunkti kohtunikud õppuste staabist. Pärast kontrollpunkti sulgemist tagastavad kohtunikud protokollid koheselt õppuse staabi sekretariaati. Protokollid peavad olema allkirjastatud ülesande punktikohtuniku poolt, kes vastutab neis esitatud andmete õigsuse eest.
 
 
 
 
Üldine ohutustehnika juhend:
 • Võistlejad on kogu võistluse kestel kohustatud jälgima oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit, tervisehäiretest kantakse ette võistkonna kaptenile, kes sõltuvalt olukorra tõsidusest võtab tarvitusele vastavad meetmed (kas informeerib kohtunikke või staapi);
 • On keelatud anda korraldusi, mis seavad ohtu võistlejate elu ja tervise;
 • Ülesannete täitmisel on keelatud seada ohtu enda ja teiste inimeste elu ja tervis;
 • Trassil olles vastutab iga võistleja oma elu ja tervise eest ise (võistlusel osalemine on vabatahtlik). Korraldajad teevad kõik endast oleneva võistlejate turvalisuse tagamiseks.
Kuna ohtlikud kohad jäävad trassi vahetusse lähedusse, siis on kasulik teada ja pidada rangelt kinni alljärgnevast:
 • Kohustusliku varustuse nimekirjas on võistlejatel köis, mida kasutatakse soos ja rabas liikumise julgestamiseks; 
 • Enne sohu või rappa sisenemist peavad kõik võistkonna liikmed endale kaasa lõikama 2,5 m kaika, et julgestada pehmel pinnal liikumist (võistluse optimaalne trassivalik ei näe ette vajadust läbida sooalasid);
 • Laukasse vajumisel on oluline säilitada rahu ja mitte hakata rabelema. Kaasasolev kaigas asetatakse lauka äärele kandma ja toetutakse sellele (et mitte edasi vajuda). Kui kaasvõistlejad viskavad laukasse vajunu väljatõmbamiseks köie, siis ei tohi viimane ise köit tõmmata (vältides sellega aitajate enda poole kiskumist ning raskendades enda päästmist), vaid peab üritama tasakesi ükshaaval oma jalgu välja tõmmata.
 • Peale laukast või jõest-kraavist väljatõmbamist tuleb võistlejal vahetada märjaks saanud riided;
 • Üksinda (eksimise, mahajäämise vms korral) on soosse ja raskesti läbitavasse rabasse sisenemine keelatud.
Kui olete veendunud, et olete eksinud ja tekib oht, et satute sellisesse piirkonda või olete sattumas, siis teatage sellest koheselt õppuse staapi ja jääge abi oodates paigale.
RANGELT ON KEELATUD LAHINGUMOONA OMAMINE VÕISTLUSE TRASSIL .

Ole varmas registreeruma! Võistkonna ülesandmislehe saad oma üksuse ülemalt.