Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna õppus Põhjakonn 23 kulges innovatiivses rütmis

24.04.2023
Õppus Põhjakonn toimus tänavu 15. korda ja sellest võttis osa ligi 1200 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, lisaks võitlejad Leedu vabatahtliku kaitseorganisatsiooni KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos) 8. pataljonist. Õppusele Põhjakonn 23 eelnes Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) evakuatsiooniõppus „Miljon MIKSI 2023“, toimusid KiMKRi üksuste töötoad Rutja õppeväljakul ja osaleti kahepäevasel 1. jalaväebrigaadi juhitaval liitlaste lahingugrupi integreerimisõppusel Bold Hussar 2.

Õppuse Põhjakonn 23 peaeesmärgiks oli KiMKRi üksuste treenimine, nende lahinguvalmiduse võimekuse ja reageerimiskiiruse tõstmine võimaliku sõjalise ohu korral vastutusalas. KiMKRi poolelt osales õppusel Põhjakonn 23 Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru jalaväe- ja lahingukompaniid, keda toetas tagalakompanii, pioneerirühm, luure, tankitõrje, raketirühm, esmakordselt ka KiMKRi otseteavitusmeeskond ja kaamerameeskonnad. Õppuse raames toimus Rutja õppeväljakul ringkoolitus, mitmete erinevate erialaliste töötubadega. Kokku osales õppusel ligi 700 võitlejat.„Õppus Põhjakonn 23 on väga oluline väljaõppesündmus KiMKRi jaoks. Tänavu harjutasime omavahelist koostööd rünnaku tingimustes, eelmisel aastal keskendusime kaitsele. Samuti andsime võimaluse uutele, värskelt loodud võimetele, lahingüksuste toetamiseks. Kokkuvõttes õppus kinnitas, et õppida on palju ja seda tuleb teha järjekindlalt igas KiMKRi kodumalevas” ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu.
 
Õppusele Põhjakonn 23 eelnes KiMKRi evakuatsiooniõppus „Miljon MIKSI 2023“, mis toimus korraga neljas piirkonnas Ida-Virumaal Narvas, Jõgevamaal Jõgeva linnas, Järvamaal Koerus ja Lääne-Virumaal Kadrinas. Õppuse raames harjutatati evakuatsioonirühmade protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk oli rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning käitlemine evakuatsioonipunktides. Õppusele oli kaasatud koostööpartneritena Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalikud omavalitsused ja Kaitseväe ajateenijad. Kokku osales õppusel ligi 500 inimest.
 
“Sellises mastaabis õppus oli KiMKRis esmakordne. Saime läbi harjutada 300 evakueeritava vastuvõtmist neljas erinevas evakuatsioonipunktis, samuti harjutasime ühe evakuatsioonipunkti sulgemist ning evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse. Õppus oli väljakutsetest rohke, tuvastasime õpikohti, tänu millele leidsime õppuse käigus uusi ideid, mida me tulevikus oma heade koostööpartneritega edasi arendame“, ütles Aili Ehamaa.
 
“Täname kõiki KiMKRi üksuste juhte ja võitlejaid, staapi, meie häid koostööpartnereid, kes õppuse õnnestunud läbiviimiseks õla alla panid. Samuti täname 1. jalaväebrigaadi, liitlaste lahingugruppi Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa sõdureid ja  Ameerika Ühendriikide sõjaväelasi. Õppus tuletas meelde vana põhitõe, et “kergejalavägi läheneb vaenlasele tagant”. Ja üks väheseid üksuseid, mis ka kõige keerulisemalgi maastikul võidu koju toob, on just kergejalavägi. Elagu maakaitse! ”, ütles  KiMKRi pealik Jaanus Ainsalu.
 
Õppus PÕHJAKONN toimub aastast 2009 ja algas erialalisest taktikalisest õppusest, millest on tänaseks välja kasvanud Kirde maakaitseringkonna suurim riigikaitsega seotud õppus.


https://www.flickr.com/photos/194169181@N05/albums/72177720307690365?fbclid=IwAR3K8aWzeBoMOC2REnty3W-IZ7xlNqVdi-SuQFMZbXoQwTj3602zLfscNfI