Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond osutab abi reservväelaste formeerimisel lisaõppekogunemisel (LÕK) Okas 21

18.11.2021
Lähtuvalt lisaõppekogunemisest (LÕK) Okas 21, harjutab kogu riigikaitse käsuahel alates vabariigi valitsusest kuni reservväelasteni valmidust, otsuste langetamist ja tegutsemist kiiresti muutuvas olukorras. Kontrollitakse kaitseväe ja Kaitseliidu mobilisatsioonivalmidust ning harjutatakse mobilisatsioonijuhtimist.

Seoses lisaõppekogunemisega, annab oma panuse ka Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond, kes osutab abi 1. Jalaväebrigaadile reservväelaste formeerimisel.

Iga õppus OKAS on kaitseväe jaoks ette planeeritud, aga osalejatele ootamatu harjutus. Lisaõppekogunemise korraldamine võimaldab Eesti riigil rahuajal kontrollida, kui kiiresti ollakse valmis oma sõjalist riigikaitset tugevdama. Õppuse läbiviimine ei ole seotud julgeolekukeskkonna muutuste ega üksiksündmustega.

Lisaõppekogunemine Okas 21 toimub ajavahemikul 17. november kuni 25. november.