Teksti suurus:
A A A

KAITSELIIDU 2017. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

11.05.2017
KAITSELIIDU 2017. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS
JUHEND
 
Eesmärk:
Populariseerida sportlikku tegevust ning kergejõustikku kaitseliidus.
Selgitada välja kaitseliidu 2017. aasta meistrid kergejõustikus.
Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad 03.06.2017 Järvamaal, Türi linna staadionil (Tolli tn 51).
Võistluste korraldaja:
Kaitseliidu Järva malev.
Eelülesandmine:
Malevate võistkondade eelülesandmine toimub hiljemalt 29.05.2017 kella 17.00ks e-posti aadressil jarvakaitseliit.ee; lauri.lippkaitseliit.ee. Eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste üldarv ning pendelteatejooksu osalussoov.
Võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale.
Eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata.
Osavõtjad ja võistlusklassid:
Võistlusest lubatakse osa võtta kõikidel kaitseliidu tegev- ja toetajaliikmetel ning kodutütarde, noorkotkaste ja naiskodukaitse liikmetel.
Võistlusklassid:
Noorkotkad          H18     (sündinud 1999 ja varem)
Mehed                  H18+   (sündinud 1978-1999)
Meesveteranid     H40     (sündinud 1968-1977)
Meesveteranid     H50     (sündinud 1958-ja varem)
Kodutütred            D18     (sündinud 1999 ja varem)
Naised                  D18+   (sündinud 1983-1999)
Naisveteranid       D35     (sündinud 1973-1982)
Naisveteranid       D45     (sündinud 1972 ja varem)
Meesveteranid     H60 (sündinud 1957 ja varem)
Naisveteranid       D55 (sündinud 1962 ja varem)
 
Võistlustingimused ja tulemuste arvestus:
Võistlused on individuaal-võistkondlikud.
Võistlused peetakse kehtivate võistlusmääruste järgi
Juhul kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlaste, siis toimuvad eeljooksud, kust 8 paremat pääsevad finaaljooksu. Finaalist välja jäänud sportlased reastatakse eeljooksu aegade põhjal
Kui kuulitõukes või kaugushüppes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis saavad peale kolme esimest vooru kaheksa paremat sportlast kolm lisakatset
Pendelteatejooksu võistlusel on lubatud teha muudatusi võistkondade koosseisus ja etappide läbimise järjekorras kuni 1 tund enne vastava teatejooksu
ajakavajärgset algust. Erandkorras on lubatud asendada vigastatud sportlasi kuni 20 min enne vastava teatejooksu algust
Võistlustest võtavad osa kaitseliidu malevate võistkonnad. Igal maleval on õigus välja panna kuni 3 võistlejat ühe vanuseklassi kohta.
Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas). Võistleja saab osaleda ainult ühes vanuseklassis (mis on märgitud ülesandmislehel).
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse iga võistkonna liikme 20 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja pendelteatejooksu kohapunktid. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha võistkond, kellel on arvuliselt enim paremaid kohti.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 21 punkti, 4. koht- 19 punkti, 5. koht- 18 punkti jne.
Pendelteatejooksus koefitsent 2,0.
 
Võistlusalad
Mehed – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 1500m, pendelteatejooks.
Naised – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 800m, pendelteatejooks.
 
Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
Väljakualadel on igal võistlejal kolm katset.
Pendelteatejooksus kuulub võistkonda üks võistleja igast vanuseklassist, kokku 8 võistlejat (D18, H18, D18+, H18+, D35, H40, D45, H50). Alustab naisvõistleja ja lõpetab meesvõistleja. Jooks toimub staadionimurul ning naelkingade kasutamine on keelatud. Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas).
Kuulitõuge:
H18     4kg                  D18     3kg
H18+   7.26kg             D18+   4kg
H40     5kg                  D35     3kg
H50     4kg                  D45     3kg
H60     4kg                  D55     3kg
 
Võistluste ajakava:
 
10.00 – 10.30    võistkondade saabumine ja mandaat  
10.35 – 10.45   võistkondade esindajate nõupidamine
10.50                 võistluste avamine
11.00                võistluste algus
11.05                60 m pendelteatejooks
11.10                100 m mehed
11.40                100 m naised
12.00                kaugushüpe naised
12.00                kuul mehed
13.00 – 15.00   lõuna
14.00                kaugushüpe mehed
14.00                kuul naised
15.30                800 naised
16.00                1500 mehed
16.30                 võistluste lõpetamine ja autasustamine (kellaaeg orienteeruv, sõltub        osalejate arvust)
Võitjate selgitamine:
Selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus võistlusalade lõikes.
Selgitatakse välja võistkondlik paremusjärjestus. Arvesse lähevad 20 paremat kohta, mida võistlejad saavutasid. Võitja selgitatakse punktide summeerimise teel.
Võistkonnal on maksimaalselt võimalik koguda individuaalaladega 19x25 punkti, lisaks pendelteatejooks 50 punkti kokku 525 punkti.
Autasustamine:
Iga vanuseklassi võistlusalade kolme parimat autasustatakse diplomi ja medaliga. Kõikide vanuseklasside võistlusalade võitjaid autasustatakse kaitseliidu meistrisärgiga.
Kolme paremat maleva võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.
Rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu malevat.
Üldiselt
Transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev.
Jooksudel käsiajavõtt, lisaks tuulemõõtja k.a. kaugushüpe.
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva esindaja), võistluste peakohtunik, võistlusala vanemkohtunik.
Autasustamine toimub vahetult peale võistlusala lõppu.
 
 
NB! Järva maleva liikmed, kes soovivad osaleda võistlustel, võtta ühendust Lauri Lipp`ga.
 
Lauri Lipp
Järva maleva tagalajuhataja
53494197