Teksti suurus:
A A A

Jüriöö märgutuled 2019

16.04.2019
Autor: Margit Jaanson
Tänavu tähistatakse taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega Jüriöö märgutuled 2019. Suurejoonelise ürituse raames saadetakse Paide ordulinnuse vallitornist märgutule viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse. Tuli hakkab Paidest liikuma kell 21.00
 
Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. Tuleketi moodustamiseks vajatakse vähemalt 1600 tulehoidjat, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata kogu Eestile, et küla veel elab.
 
Iga kilomeetri peale vajatakse seisma vähemalt kolme inimest. Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal antakse märgutuli edasi järk-järgulise tõrvikute süütamisega - kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule.
Sellel päeval, 1343. aasta jüriööl, toimus ka eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. Juba tol ajal oli meie esivanematel tahe olla vabad omal maal, ise oma maa peremehed. 
 
100 aastat tagasi kutsuti kokku Asutav Kogu, austame rahvaesinduse 120 liiget, tänu kellele, said paljud talupojad oma maa peremeesteks!
 
Lisainfo SIIT 
 
Hea kaitseliitlane, naiskodukaitsja, noorkotkas, kodutütar, noortejuht, teie pere ja lähedased ja teie sõbrad!
 
Kaitseliidu Järva maleval on sarnaselt eelmisele aastale Väätsa-Piiumetsa trass. Kutsun teid kõiki osalema Väätsa-Piiumetsa lõigul tule teekonnas.
 
22.04.2019 ajakava:
 
Kella 20.30ks - kogunemine Väätsale, Eesti Jalgrattamuuseumi juurde
Alates kella 20.30st - osalejate jagamine lõikude peale ( vähemalt 3 osalejat lõigu peale)
 
Kaasa võtta:
·         Vett tõrviku kustutamiseks
·         Helkurvest
 
Riietus: enda valida, ilmastikule vastav.
 
Transport: Kes tuleb oma transpordiga, siis kella 20:30ks jalgrattamuuseumi juurde. Kes soovib saada maleva transpordiga, siis 20:15 Paide Maksimarketi juures olev Olerexi tankla, 20.15 Türi, KL Järva maleva staap. Maleva transpordi soovijad annavad sellest ka eelregistreerimisel teada.
 
Oleme mõelnud ka neile Kaitseliidu liikmetele, kelle elukoht jääb Särevere-Mäeküla, Mäeküla-Oisu, Oisu-Kabala jne edasi liinile.
 
Kaitseliidu liikmed, teie lähedased ja sõbrad, kui teie elukoht jääb:
 
Särevere-Mäeküla trassile, siis kogunege kella 20.30ks kogunemiskoht Särevere tankla. Trassi koordinaator Kristina Gudinas (mobiil: 503 9073); 

Mäeküla-Oisu trassile, siis kogunege kell 20.45ks Raukla bussipeatuses. Trassi koordinaator Kati Nõlvak (mobiil: 557 6677). Seal siis jagatakse teid trassile laiali; 

Oisu-Kabala trassile, siis kogunege kella 20.30ks Oisu rahvamaja juurde. Trassi koordinaatorid Eduard ja Sirje Kips (mobiil: 5564 5525-Eduard Kips) 

Kabala-Võhma trassile, siis kogunege kella 20.45ks Kabala bussipeatusesse. Trassi koordinaator Urmas Kupp (mobiil: 509 1415). 

Kaasa võtta:
·         Vett tõrviku kustutamiseks
·         Helkurvest
 
Riietus: enda valida, ilmastikule vastav.
 
Trassil olles kutsun ja kutsuvad korraldajad tegema endast, oma naabritest, Eestimaa kaunist loodusest ja kõigest huvitavast sel ööl pilte ja saatma need facebooki lehele Jüriöö Märgutuled 2019 – piltidest tehakse fotonäitus, mis hakkab rändama külast külla.
 
Kuna mai lõpus on kõik vabatahtlikud oodatud Paide Vallimäele tänuüritusele, siis on oluline osaleja eelregistreerimine, mis lõppeb 22.04.2019 kell 09.00ks, teada anda Türi üksikkompanii pealiku Urmas Piigert’i kontaktidel: mobiil: 5253860 või meiliaadressil urmas.piigertkaitseliit.ee. 
 
Eelregistreerimisel anna teada osalejate nimed ja trass, kus osaletakse (Väätsa-Piiumetsa, Särevere-Mäeküla, Mäeküla-Oisu, Oisu-Kabala või Kabala-Võhma)