Teksti suurus:
A A A

Järva maleva patrullvõistlus „SÜGIS 2021“

26.08.2021
Järva maleva patrullvõistlus „SÜGIS 2021“  juhend
 
EESMÄRK:
Selgitada välja võistkondade vaheline paremusjärjestus tsiviil-militaaroskuste ja meeskonnatööd eeldavate ülesannete sooritamise põhjal.
 
AEG JA KOHT:
Võistlus toimub 1. – 2. oktoobrini 2021. aastal Järva valla territooriumil. Võistluse staabi ja stardi asukoht on Koeru Üksikkompanii kodu (Koeru alevik, Põllu 28, Järva vald,  Järvamaa).
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD:
Võistluse korraldaja ja läbiviija on Naiskodukaitse Järva ringkond koostöös Kaitseliidu Järva malevaga, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega.
 
OSALEJAD:
Osalema on oodatud neljaliikmelised võistkonnad.
Võistkonna võib moodustada nii kaitseliitlastest, naiskodukaitsjatest, noorkotkastest kui ka kodutütardest, samuti võib luua segavõistkondi, kus ühe võistkonna koosseisu võib kuuluda ka kuni 2 tsiviilisikut.
Nii korraldajad kui ka osalejad esitavad võistluse staabis vaktsiinipassi või COVID-19 läbi põdemise tõendi, nende puudumisel tehakse kõigile osalejatele ja läbiviijatele kiirtest. Positiivse tulemuse korral võistlusel osaleda ei saa. Nii testimine kui tõendite kontroll protokollitakse (Lisa. COVID-19 testimise protokoll).
Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga soovib korraldustiim osalevate isikute omavahelisi kontakte hoida miinimumis, seetõttu on esindaja/autojuhi  olemasolu vabatahtlik ning korraldajad paluvad kasutada esindajat/autojuhti ennekõike võistkondadel, kes tulevad väljastpoolt Järvamaad.
 
AJAKAVA:
 
Reede, 1. oktoober 
19.00 Võistkonnad saabuvad mandaati  (Koeru Üksikkompanii kodu).
19.10 Võistluse avamine ja stardi järjekorra loosimine.
20.00 Esimene võistkond stardib rajale. Järgmised võistkonnad 10 minutiliste intervallidega.
 
Laupäev, 2. oktoober
17.30 Esimene võistkond suundub lõpujooksule.
 
Tulemuste teavitamine ja autasustamine toimub pärast võimalike protestide üle vaatamist (umbes 30minutit pärast viimase võistkonna finišeerimist).
 
TEGEVUSED:
Võistlus toimub patrullvõistluse formaadis, kus võistkonnad orienteeruvad maastikul läbides kontrollpunkte. Raja pikkus on linnulennult 40 km. Kontrollpunktid panevad proovile võistkonna teadmised ja oskused
 
Võistkondade trassil liikumine toimub jalgsi (va juhul kui mõne ülesande juhend näeb ette teisiti) ja ilma kõrvalise abita. See tähendab, et kontakt teiste võistkondadega ja (näiteks) koos liikumine (ka raadioside omavahel) on keelatud. Trassil on lubatud täiendada vaid veevarusid, muu varustuse täiendamine või vähendamine (va toit) on keelatud. Kontrollpunktides võib ilma eelneva hoiatuseta toimuda varustuse kontroll.
 
 
 
 
 
TULEMUSTE ARVESTAMINE:
Kontrollpunktide kohtunikud hindavad varem kokkulepitud kriteeriumite järgi võistkonna sooritust kontrollpunktis. Võistkond kogub igas kontrollpunktis punkte. Võistluse võidab enim punkte teeninud võistkond.
 
VASTUTEGEVUS:
Vastutegevus trassil puudub. Liikumine suurtel põhimaanteedel on keelatud (va tee ületamised), keelatud liikumistrassid täpsustatakse võistkondadele instruktaažil. Trassil tegutseb fotosnaiper, kelle poolt fikseeritakse keelatud liikumine fotojäädvustusena. Igale fotole jäänud isikule rakendatakse trahvi 10 karistuspunkti iga pildile jäädud korra kohta, mis lahutatakse võistkonna võistluse kontrollpunktides teenitud punktide summast maha.
 
AUTASUSTAMINE:
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika, medalite, diplomite ja meenetega. Kõiki osalenud võistkondi tänatakse meenega.
 
KATKESTAMINE:
Katkestada sooviv võistkond võtab ühendust peakohtunikuga. Katkestanud võistkond või võistleja(d) tuuakse rajalt ära korraldaja poolt korraldatud transpordiga.  Võistluse jätkamiseks võib võistkonnast katkestada 1 liige, teise ja rohkema liikme katkestamisel loetakse kogu võistkond katkestanuks.
Katkestanud liikme eest saab võistkond 24 karistuspunkti (karistuspunktid lahutatakse võistkonna kontrollpunktides teenitud punktisummast).
Kui võistkond lahkub võistluselt omavoliliselt, peakohtunikuga kooskõlastamata, kuuluvad kõik võistkonna senised tulemused tühistamisele ja ei kajastu võistluse lõpp-protokollis.
 
PROTESTID:
Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus, siis on tal võimalus esitada protest. Protestis peavad olema märgitud toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimaluse korral märkida ära ka juhendi säte, mille vastu väidetavalt eksiti. Protestid tuleb esitada võistkonna kaptenil kirjalikult peakohtunikule (viimane esitamise tähtaeg on 20 minutit pärast oma võistkonna lõpetamist). Protestid vaadatakse läbi 20 minutit peale viimase võistkonna lõpetamist.
 
MAJANDAMINE:
Toitlustamine:
Võistkondadele tagatakse õhtusöök pärast finišseerumist.
Joogivesi:
Tagatud stardis ja kolmes kontrollpunktis, millest antakse võistkonnale teada hiljemalt stardis.
Side:
Võistkondadel peab kaasas olema vähemalt  üks töötav mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras (kui ohus on inimese elu või tervis) ja mille number registreeritakse mandaadis (vt üleandmisleht). Võistluse hädaabinumbrid antakse võistkonnale mandaadis.
Võistkonnad saavad 2 (kaks) eksemplari dokumenti „Hädaabi telefoninumbrite meelespea“ vajalike telefoninumbritega.
Meditsiiniline abi:
Esmaabi meeskond on trassil liikuv. Korraldajad organiseerivad vajadusel transpordi haiglasse või baaslaagrisse.
Kaardid:
Võistlejate kasutuses on  Eesti Kaitseväe kaart mõõtkavas 1:50 000 ja üks must-valge koopia antud kaardist.  Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad kaardile võistlejad ise,
Muu:
Osalejatel tuleb olla valmis võimalike täiendavate juhiste täitmiseks seoses koroonaviiruse levikuga enne võistluse toimumist  või vahetult enne võistluse algust.
 
 
KOHUSTUSLIK VARUSTUS
 Individuaalne varustus:
 KV välivorm vastavalt aastaajale-naiskodukaitsjad,kaitseliitlased noorte välivorm-noored kotkad,kodutütred
 ilmastikule vastavad matkariided-tsiviilisikud
 isikut tõendav dokument
 vihmaülikond või telkmantel või vihmariietus
 veekindel kirjutusvahend
 isiklik esmaabi komplekt
 vile
 vahetusriided (T-särk, 2 paari sokke)
 patrullkott või rakmed või seljakott
 täidetud veepudel või muu veenõu (CamelBak) minimaalselt 1,5 L
 kompass
 töötav taskulamp või otsmikulamp
 nuga või tääk
 kaitseprillid
 töökindad või nahkkindad
 toit 24 tunniks 
 
Võistkondlik varustus:
 Võistkonna peale vähemalt üks laetud mobiiltelefon koos laetud akuga. Soovituslikult ka üks     akupank
 Esmaabipaun (oma võistkonna tarbeks võistlustrassil). 
 
REGISTREERIMINE
Osavõtuks registreerida võistkond Järva ringkonna instruktori Tene Metsma e-posti aadressil tene.metsmanaiskodukaitse.ee mitte hiljem kui 23.09.2021 kl 16.00. Võistlusega seotud küsimustele vastab peakorraldaja Kerlin Tealane (cerlinhot.ee 53872663).
 
Registreerumisel märkida:
1. Malev/üksus
2. Võistlejate (võistkonna kapteni telefoni number ja e-mail)
3. Võistkonna nimi
4. Kui võistkond peab vajalikuks kasutada esindajat/autojuhti siis tema nimi, telefon, e-mail

 
 
OHUTUSTEHNIKA
Ohutustehnika on mõeldud võistkonna kaptenile oma võistkonna liikmete instrueerimiseks enne võistluse algust. Ohutustehnika leht koos allkirjadega antakse võistluse mandaati.
 
JÄRVA MALEVA PATRULLVÕISTLUS „SÜGIS 2021”
OHUTUSTEHNIKA NÕUDED
I LIIKUMINE
1.Veendu et koordinaadid on õigesti kaardile märgitud.
2. Kontrolli võimalikult sageli oma asukohta kaardil.
3. Liigu mööda joonorientiire, see vähendab eksimisvõimalust ja teeb eksimisel sinu leidmise kergemaks.
4. Ära välju kaardilt, st liigu kindlasti piirkonnas, mille kohta Sul on olemas kaart.
5.  Liiklusohutus – järgida tuleb liikluseeskirja.
II LOODUSES VIIBIMISE ÜLDNÕUDED
2.1 Piiramata või tähistamata era- ja riigimetsas võib:
2.1.1 viibida päikesetõusust kuni loojanguni;
2.1.2 korjata marju, seeni, pähkleid, dekoratiivoksi, ravimtaimi ja dekoratiivtaimi või nende osi, kui need ei ole looduskaitse all;
2.1.3 liikuda jalgsi, jalgrattaga ja suuskade kõikjal, kus see ei ole seadusega või seaduse alusel keelatud;
2.1.4 telkida üksnes selleks ettevalmistatud kohtades või metsaomaniku/riigimetsa majandaja loal; 2.1.5 kõik prügi ja olmejäätmed tuleb kokku koguda ja viia korraldaja poolt selleks määratud kohta. Prügi matmine/peitmine loodusesse on keelatud.
2.2 Looduses peab:
2.2.1 järgima tuleohutusnõudeid;
2.2.2 täitma omaniku või riigimetsa majandaja nõuandeid.
2.3 Looduses ei või:
2.3.1liikuda kohalike elanike koduõuedel, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal, kus sellega võidakse tekitada omanikule kahju;
2.3.2 telkida maaomaniku või -valdaja loata;
2.3.3 vigastada puid ja põõsaid;
2.3.4 häirida kohalike elanike kodurahu;
2.3.5 kahjustada lindude ja metsloomade elupaiku ja pesi, korjata nende mune;
2.3.6 kahjustada kaitstavaid looduse üksikobjekte ja kaitsealuseid liike;
2.3.7 saastada loodust;
2.3.8 kahjustada metsaomaniku huve ja ökosüsteemi;
2.3.9 häirida loomi ja teisi metsas viibijaid;
2.3.10 jätta metsas püsivaid jälgi.
III TERVIS
3.1 Võimalikest tervisemuredest räägi oma kaaslasele, kes kindlasti vajadusel abi leiab.
3.2 Hoia puhtust ja hoolitse isikliku hügieeni eest.
3.3 Kanna mitmekihilist ilmastikule vastavat riietust - et oleks, mida higistamise vältimiseks seljast võtta ja külmetamise vältimiseks selga panna.
3.4 Kanna kuivi, puhtaid ja ilmastikule vastavaid riideid.
3.5 Kanna kinniseid jalanõusid, mis toestavad hüppeliigest.
3.6 Kanna kindlasti peakatet.
3.7 Joo piisavalt vett, söö kaasa võetud/korraldajate poolt pakutud toitu.
3.8 Kaitse oma jalgu: võta kaasa piisavalt sokke, vaheta märjad sokid esimesel võimalusel kuivade vastu, vaheta märjad jalanõud.
3.9 Ära leba puhkepausidel maapinnal, leia võimalusel küljealune.
3.10 Planeeri tegevus: liikumise ja puhkepauside vahekord peaks olema orienteeruvalt 50 min või 5 km liikumist ja 10 min pausi.
3.11 Enne toidu valmistamist ja toidupakkide avamist peab käsi pesema.
3.12 Juua tohib ainult enda kaasa võetud vett või korraldajate poolt antud vett.
 
IV ESMAABI
4.1 Võimalikest vigastustest peab iga võistleja kohe teatama oma kaaslastele ja võistluse korraldajale.
4.2 Tõsiste traumade korral kutsub võistkonna kapten välja kiirabi.
4.3 Vigastada saanud võistlejat maha abi ootama ei jäeta –  mõni kaaslane peab ära ootama korraldaja või kiirabi saabumise.
 
V LOODUSHOID
5.1 Prügi ja olmejäätmed tuleb kokku koguda ja viia selleks ettenähtud kohta. Prügi matmine või peitmine loodusse on keelatud.
5.2 Kasvavaid puid tohib langetada ja oksi raiuda ainult võistluse korraldaja loal.
5.3 Kasvavate puude vigastamine on keelatud.
 
 
Kerlin Tealane ja Siret Niinepuu
 Võistluste peakorraldajad