Teksti suurus:
A A A

Eivere lasketiir

Tähelepanu-  Hetkel on lasketiirus lubatud lasta maksimaalselt distansilt 100m, täpsusrelvadega kuni 300m, kuulipildujaga laskmine ohuala kehtestamata on keelatud!

NB! Jälgida ilma ja tuleohutust!

Tulekustutusvahendid asuvad lasketiiru Paide poolses konteineris. Vastavalt Eivere lasketiiru kasutuseeskirja punktile 12.4: 
Tuleohtlikul ajal peab läbiviija määrama tuleohutuse eest vastutaja ja tulekustutusmeeskonna. Tuleohutuse eest vastutaja vastutab nimetatud meeskonna varustamise tuletõrjevahendite ja ülesande täitmise ettevalmistamise eest.

12.7: 1.1Suitsetamine on lubatud ainult vastavalt tähistatud (prahipõletustünn) või vastutava isiku poolt määratud kohtades.


 Eivere lasketiiru vastutav isik määrab suitsetamise kohaks lasketiiru tuletõrjevee tiigi vahetu läheduse (parkla servas asuva "lasipuu" piirkond).
300m tiiru teenindusteele saab sõita ainult Paide poolse juurdepääsutee kaudu, taktika ala ja 300m tiiru vahelise tee truup on ummistunud ning ülesõit väiksema masinaga häiritud!
Eivere lahtine lasketiir asub Metsavana (56502:001:0196) kinnistul, Eivere külas, Järva maakonnas. Viide asukohale Google kaardil.

Eivere lasketiiru võivad kasutada Kaitseliidu ja Kaitseväe struktuurüksused ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused. Muud asutused võivad lasketiiru kasutada üksnes vastutava ülema eelneval kirjalikul loal.

Kontaktisik (broneerimine ja muu info): eiveretiir kaitseliit.ee või telefonil +372 5355 7238
 
Eelseisvad laskmised (2023 august- september):

10.09 08.00- 21.00 Lasketreening. Kontakt: tonis.orumaakaitseliit.ee
14.09 08.00- 21.00 Lasketreening. 
16.09 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (L). Kontakt: eiveretiirkaitseliit.ee
18- 20.09 Riigikaitselaager
21.09 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (N). Kontakt: eiveretiirkaitseliit.ee
28.09 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (N). Kontakt: eiveretiirkaitseliit.ee
Dokumendid:
Eivere lasketiiru kasutuseeskiri (kinnitatud 20.03.2023) - tutvumine laskmiste läbiviimiseks/ individuaalsel lasketreeningul osalemiseks on kohustuslik!
 
Lasketiir 10.04.2023 panoraamfotod.
Taktika ala:
300m tiir: