Teksti suurus:
A A A

Eivere lasketiir

Tähelepanu-  Hetkel on lasketiirus lubatud lasta maksimaalselt distansilt 100m, täpsusrelvadega kuni 300m, kuulipildujaga laskmine ohuala kehtestamata on keelatud!

Külmumata pinnase puhul on lubatud liikumine üksnes killlustikuga kaetud laskepositsioonidel ja teenindusradadel!  Sõidukitega püsida üksnes teenindusradadel!


NB! Jälgida ilma ja tuleohutust!

Tulekustutusvahendid asuvad lasketiiru 300m raja poolses konteineris. Vastavalt Eivere lasketiiru kasutuseeskirja punktile 12.4: 
Tuleohtlikul ajal peab läbiviija määrama tuleohutuse eest vastutaja ja tulekustutusmeeskonna. Tuleohutuse eest vastutaja vastutab nimetatud meeskonna varustamise tuletõrjevahendite ja ülesande täitmise ettevalmistamise eest.

12.7: 1.1Suitsetamine on lubatud ainult vastavalt tähistatud (prahipõletustünn) või vastutava isiku poolt määratud kohtades.


 Eivere lasketiiru vastutav isik määrab tuleohtlikul ajal suitsetamise kohaks lasketiiru tuletõrjevee tiigi vahetu läheduse (parkla servas asuva infotahvli/lipumasti piirkond). Muul ajal on suitsetamine lubatud ka prahipõletustünni vahetus läheduses.
 
Eivere lahtine lasketiir asub Metsavana (56502:001:0196) kinnistul, Eivere külas, Järva maakonnas. Viide asukohale Google kaardil.

Eivere lasketiiru võivad kasutada Kaitseliidu ja Kaitseväe struktuurüksused ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused. Muud asutused võivad lasketiiru kasutada üksnes vastutava ülema eelneval kirjalikul loal.

Kontaktisik (broneerimine ja muu info): eiveretiirkaitseliit.ee või telefonil +372 5355 7238
 
Eelseisvad laskmised (2024 aprill):
 

04.04 Lasketreening. eiveretiirkaitseliit.ee
04.04 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (N). Võta ühendust tiiru vastutavaga telefonil 5355 7238, et täpsustada tiiru saadavus !
06.04 08.00- 21.00 Türi üksikkompanii lasketreening. Tonis.orumaakaitseliit.ee
07.04 Kütiklass + relvaeksam. eiveretiirkaitseliit.ee
13-14.04 08.00- 21.00 Lasketreening. eiveretiirkaitseliit.ee
18.04. 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (N). eiveretiirkaitseliit.ee
20.04 08.00- 21.00 Lasketreening. eiveretiirkaitseliit.ee
21.04 08.00- 21.00 Individuaalne lasketreening (P). eiveretiirkaitseliit.ee
22- 26.04 08.00- 21.00 Lasketreening. eiveretiirkaitseliit.ee
27.04 08.00- 21.00 Paide üksikkompanii lasketreening. Janno.tammekaitseliit.ee
28.04 08.00- 21.00 Koeru üksikkompanii lasketreening. tahturmasgmail.com
 
Dokumendid:
Eivere lasketiiru kasutuseeskiri (kinnitatud 20.03.2023) - tutvumine laskmiste läbiviimiseks/ individuaalsel lasketreeningul osalemiseks on kohustuslik!

Laskekäsk individuaalse laskeharjutuse läbiviimiseks laskespordi edendamise eesmärgil (kehtiv kuni 31.01.2026) - Alusdokument individuaalsel lasketreeningul osalemiseks!

Individuaalseks lasketreeninguks kalendriaasta kohta väljastab JV malev KL tegevliikmele KL relvastuse käitlemise korras ettenähtud laskemoona koguseid alljärgnevalt:


KL liige 400tk
Laskurklassid I 450tk; II 500tk; III 550tk
Kütiklassid II 600tk; I 700tk; Esikütt 800tk

Lisaks väljastab Järva malev 2024. aastaks laskespordi huvilistele individuaalseks lasketreeninguks kuni 5000tk 5.6x15mm (.22LR) sportpadrun Standard Velocity laskemoona. Laskemoona väljastamise eelduseks on KL registris oleva .22LR kaliibrilise sporditulirelva olemasolu isiku omandis või valduses, mille otstarbeks relvaloal on märgitud B-kategooria (sport).
Palun esitage oma laskemoona vajadus „Tegevliikme relvastustoimingu taotlusena“ maleva relvurile vbl Silver Kindsigo´le MHK 08MAR24. Lõpliku väljastatava koguse määrab relvur tulenevalt soovitud kogusest ja lao varust.
KL laskevõistlustel osalemiseks ja võistluse ettevalmistamiseks määrab maleva pealik osalevale koosseisule treeningmoona kogused võistluse põhiselt osalemise käskkirjaga.
 
Lasketiir 10.04.2023 panoraamfotod.
Taktika ala:
300m tiir: