Teksti suurus:
A A A

Aeg on valida Järva maleva aasta kaitseliitlane

14.09.2017
2016. aastal valiti Järva maleva aasta kaitseliitlaseks Vallo Tamme ja aasta naiskodukaitsjaks Kristlin Kõrgesaar!
Autor: Taive Saar
Lp Kaitseliidu Järva liikmed!
Meil on heameel välja kuulutada konkurss „Järva maleva aasta kaitseliitlane 2017“.

Jätkame traditsioone ning märkame kaitseliitlasi, kelle teadmistes on haaret, mõtteis sügavust, tegemistes tulemuslikkust ning lisaks isikuomadused, mis teda igati teistele eeskujuks tõstavad ja organisatsioonile väärikust lisavad!
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. oktoober 2017.
Kandidaadi iseloomustus saatke palun selle kompanii juhatusele, kuhu kandidaat kuulub.
Kandidaate võivad esitada kõik Järva maleva liikmed ja töötajad.

Kontaktid:
Koeru üksikkompanii. Kompaniipealik Aldur LÕHMUS.
E-post: aldur.lohmuskaitseliit.ee; tel 505 3747
Kompaniipealiku abi Asko Osula. E-post: asko.osulagmail.com, tel 501 6867

Paide üksikkompanii. Kompaniipealik. Vallo TAMME
E-post: vallo.tammekaitseliit.ee; 5396 7285

Roosna-Alliku üksikkompanii. Kompaniipealik Aare KABEL.
E-post: aare.kabelkaitseliit.ee, tel 5664 2054

Türi üksikkompanii. Kompaniipealik Heldur MEISTER
E-post: heldur.meisterkaitseliit.ee, tel 508 9194
Kompaniipealiku abi Urmas Piigert. E-post: urmas.piigertkaitseliit.ee, 525 3860

NÕUDED KANDIDAADILE
Väljavõte Järva maleva esindajatekogu poolt 2017. aasta aprillikuus kinnitatud juhendist (edastatud e-posti teel).
  • Konkursi „Järva maleva aasta kaitseliitlane“ kandidaat peab olema olnud vabatahtlik Kaitseliidu liige (pole oluline, kas hetkel au-, toetaja- või tegevliige) vähemalt 3 (kolm) aastat.
  • Kandidaadi tegevus organisatsiooni liikmena peab olema teistele eeskujuks. Kandidaat on tegus mistahes Kaitseliidu tegevuses, olgu selleks kas sõjaline väljaõpe või spordivaldkond, kaasarääkimine organisatsiooni töögruppides, osalemine Kaitseliidu noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse toetajana või noortejuhina, Kaitseliidu tutvustamine ühiskonnas või muu tegevus, mis toetab Kaitseliidu eesmärkide täitmist.
  • Kandidaadiks ei saa esitada Kaitseliidus teenistuses olevat tegevväelast või töölepingulises suhtes olevat isikut, kuna sellisel juhul on väga on keeruline eristada tööalast tegevust vabatahtlikkust tegevusest. NB! Erandina võib esitada konkursile kaitseliidu seaduse § 69 alusel valve teenust osutavaid isikuid.
Kandidaadi esitaja valmistab ette kandidaadi iseloomustuse, mis peab sisaldama lühikest ülevaadet kandidaadi vabatahtlikust tegevusest Kaitseliidus ning kirjeldama omadusi, mis teda teistele eeskujuks tõstavad.
Kindlasti mainida (olemasolul) kandidaadi tegevust organisatsiooni kaasarääkimisel, töögruppides osalemisel, väljaõppe läbiviimisel, organisatsiooni tutvustamisel ühiskonnas, tegevused organisatsiooni esindamisel jne. Võimalusel täiendada tegevuse kirjeldamist konkreetsete näidetega.
Tuua välja (olemasolul) Kaitseliidu tegevusvaldkondade seisukohalt olulised muud tegevused (sh seltskondlik ja kultuuriline tegevus). Näiteks: tegutseb riigikaitse õpetajana, toetab noorkotkaste ja kodutütarde tegevusi, on noortejuht, maleva saalihokitreeningute organiseerimine jne.
Mainida iseloomustuses mitu aastat esitaja kandidaati tunneb ja milline on nende seos Kaitseliidus (nt tunnen kandidaati 5 aastat, millest kolm oleme koos olnud üksikkompanii juhatuse liikmed).

KANDIDAADI ESITAMINE

Kompanii juhatustel palume esitada konkursile laekunud kandidaatide (vastavalt juhendi punktile 3.4) iseloomustused maleva personalispetsialisti elektronposti aadressile  vivika.barnabaskaitseliit.ee hiljemalt 23.10.2017.

Valmiskomisjoni liikmete nimesid ootame hiljemalt 30.10.2017.

Kandidaatide tutvustused esitab maleva personalispetsialist valimiskomisjoni liikmetele tutvumiseks hiljemalt 03.11.2017.

Valmiskogu saab kokku kolmapäeval 8. novembril 2017.

Konkursi „Järva maleva aasta kaitseliitlane“ võitja valib välja Järva maleva valimiskomisjon, mille koosseis moodustub järgnevalt:
Koeru üksikkompanii – 3 (kolm) valijat
Paide üksikkompanii – 3 (kolm) valijat
Roosna-Alliku üksikkompanii – 3 (kolm) valijat
Türi üksikkompanii – 3 (kolm) valijat
Naiskodukaitse Järva ringkond – 1 (üks) valijat
Noorte Kotkaste Järva malev – 1 (üks) valija (tegevliige)
Kodutütarde Järva ringkond – 1 (üks) valija (tegevliige)

Tiitli „Järva maleva aasta kaitseliitlane“ võitnud Kaitseliidu liikmed

2010 Aivar Rullinkoff; 2011 Indrek Reismann; 2012 Kaarel Piirisalu; 2013 Vello Laprik; 2014 Raid Saar; 2015 Aare Kabel; 2016 Vallo Tamme.
Järva maleva aasta kaitseliitlase tiitel koos sepismõõgaga antakse üle Järva maleva aastapäeva peol, reedel 10. novembril 2017.

Anna meile teada, kes väärib seda kõrget tunnustust ja tänu!


Koostas:
Vivika Barnabas
Kaitseliit Järva malev
Personalispetsialist
Mob 5855 8700, 717 9707
vivika.barnabaskaitseliit.ee
 
 

Lõike iseloomustusest kasutatakse kandidaatide tutvustamisel avalikkusele (pidulikul tiitli üleandmisel, Kaitse Kodu artiklis, jne. Iseloomustuse kirjutajat sellest eraldi ei teavitata.