Teksti suurus:
A A A

Patrullvõistlus „SUVI 2015”

14.05.2015
KAITSELIIDU JÄRVA MALEVA
Patrullvõistlus „SUVI 2015”
 
Üldine  võistlusjuhend osavõtjatele

Juhend on aluseks KL Järva Maleva poolt organiseeritava luurepatrullide võistluse läbiviimiseks. Võistlusjuhend sisaldab informatsiooni nii erinevate ametikohtade kohtunike töökohustustest/põhimõtetest kui ka võistlejate tegevusest kontrollpunktides ning postkastides.
See võistlus on sisuliselt kaugluure, mille kestvus on ca 36 tundi.
Võistlustrassi pikkus on ca 55 kilomeetrit kuid tugevamad võistkonnad võivad arvestada kuni 70 kilomeetriga. Võistluse määratud alaldel tegutseb vastutegevus, kes korraldab varitsusi ning teostab jalgsipatrulle. Õige kellaaeg on GPS vastuvõtjal olev aeg!!!

Võimalikud  tegevused on:
1. Liikumine etteantud ajagraafikus maastikul ning orienteerumine päeval ja öösel ning ÕIGETE otsuste tegemine vastavalt võistkonna võimetele!
2. "Vastase" jõudude poolt ülesseatud varitsuste vältimine ja ÕIGE taktikaline liikumine.
3.  Erinevate tulirelvade tundmine ja sõdurioskuste ülesanded, nagu laskmine, esmaabi andmine, puidu ja betooni purustamise imiteerimine lõhkelaengutega, luuretegevus ja ettekande vormistamine nähtu kohta.
4.  Osavust, kiirust, vastupidavust ja ka leidlikkust nõudvad ülesanded, erinevad testid sõduritarkuste ning  Järva Maleva ja Kaitseliidu ajaloo ning tänapäeva tundmise kohta.
 
Võistluse eesmärgid:
A.  Välja selgitada parimad kõigist osalevatest võistlejatest, kes suudavad mõelda,
 tegutseda ja viia lõpule sõjalise ülesande suure füüsilise pinge tingimustes;
B.  Tõsta huvi füüsilise vormi ja oma sõjaliste oskuste parandamise vastu;
C.  Selgitada välja võistkonnad, kes saavad õiguse esindada KL Järva malevat
patrullvõistlusel „Põrgupõhja Retk 2015“, „Jotos 2015“ ja „Utria Dessant 2016”.

Osalemine:
Võistlus on mõeldud kaitseliitlastele ja osalema on oodatud igast rühmast üks võistkond. Oodatud on ka võistkonnad eriorganisatsioonidest ja külalisvõistkonnad teistest struktuuriüksustest (kaitseväest, politseist, päästeteenistusest ja naabermalevatest).
Võistkonna suurus on  kuni  5 inimest, kellest trassile läheb neli ja üks (võimalusel) on esindaja. Maksimaalselt lubatakse trassile 15 võistkonda.
Võistkonnad saavad ennast registreerida kuni 31.maini 2015  Järva maleva staabis või korrapidaja numbritel 5253861, 7179749 või  gabriel.rikberg kaitseliit.ee  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  või 5109519 paidepealik gmail.com 

Nimelised võistkondade koosseisud esitatakse võistluse mandaatkomisjonile  (võib ka varem elektrooniliselt)  Anna Vabaaja majas  (Paide vald) MHK kell 19:30  05. Juuni 2015

Võistleja varustus:
KL liikmepilet, relvaluba (külalistel isikut tõendav dokument) Kohustuslik
Ilmastikule vastav riietus, koos saabaste või kummikutega. Kohustuslik
Seljakott või rakmed. Kohustuslik
Isiklik esmaabipakk-rõhkside koos vilega. Kohustuslik
Pussnuga või tääk (viskenoana kasutatav). Kohustuslik
Mitteklaasist veeanum (kokku vähemalt 1 liiter). Kohustuslik
Automaatrelv koos ühe salvega (relvakandmise loa puudumisel
asendatakse relv mandaadis lisaraskusega ca 5 kg. Kohustuslik
Tasku- või pealamp
Toit 36 tunniks. Soovituslik
Telkmantel või vihmaülikond
Sööginõu, lusikas (mitte ühekordsed nõud). Soovituslik
Tuletegemisvahendid (tikud, tulemasin, süütepulgad). Soovituslik
Kell. Soovituslik
Vahetuspesu +2 paari sokke+ käterätt. Soovituslik
Kirjatarbed (märkmik, pliiats, kiletaskud 3-4 tk). Soovituslik
Üks 150 – 200 liitrine ehitusprahi kilekott(tugevam, roheline). Soovituslik
 
 
Võistkonna (grupi) varustus:
Julgestusköis (15 m, 400 kilose tõmbejõuga) .Kohustuslik
Meditsiinipaun (sidet, plaastreid, sõetablette, valuvaigistit) .Kohustuslik
Mobiiltelefon laetud akuga (teine soovituslik). Kohustuslik
Kompass (teine soovituslik). Kohustuslik
GPS    (teine soovituslik). Kohustuslik
Väike kokkukäiv saag või kirves. Soovituslik
Tugev jalgratas (jääb vajaliku hetkeni korraldajatele).Soovituslik 
Kogu võistkonnal kaasasolev varustus mis ei ole kulumaterjal (toit) peab võistkonnal kaasas olema finishijooneni! Sarnaselt kohustusliku varustuse puudumisega karistatakse ka stardis kaasavõetud, kuid finishis puuduvat lisavarustust! Rajal liikumisel on keelatud kasutada tenniseid, ketse või botaseid.

Kontseptsioon:
KL Järva maleva poolt organiseeritud võistlus annab võistkondadele võimaluse rakendada oma oskusi ja teadmisi võimalikult realistlikus “vaenulikus” piirkonnas. Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, kasutama varjatud ja ebatõenäolisi radu, et vältida kontakti “vastasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi liikudes, kasutades maastiku omapära “vastase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ühest (või erinevast) allüksusest ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Erandiks on ohutuse tagamine näiteks jõe või laia kraavi ületamisel!   Katkestanud võistleja varustusest peab kaasa võtma grupivarustusse kuuluvad elemendid! (Üks katkestaja  ei saa võistkonnalt kaasa võtta näiteks kahte telkmantlit!)

Trass
Trassi võib tinglikult jaotada neljaks.
Kontrollpunktid ülesannete täitmiseks.
Orienteerumiskompostrid mille läbimine on vabatahtlik. (Annab võimaluse võistkondadel lisaboonust koguda ja tiimitööd kasutada)
Lahingkäsu (luure) territoorium. (On salastatud viimase hetkeni!) Võistkondadel on vajalik selgitada välja vaenlase olamasolu, hulk ja paiknemine ning võimalikud soovitused vaenlase likvideerimiseks (võib olla ka mitu erinevat vaenlase üksust) etteantud alal ning teha ettekanne vastavalt ERNA luureraporti põhjale!
Ülejäänud trass. Kasutamiseks vastutegevusel, võistkondadel ja kohtunikel oma ülesannete täitmiseks.
Kontrollpunktid on vastavalt võistluste legendile ja ajagraafikule maastikul määratud punktid, kus võistkonnad näitavad erinevaid relvakäsitsemise ja sõdurioskuste taset mõõdetavates suurustes.

Kohtunike tegevus kontrollpunktides – kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt KL Järva maleva poolt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti. Vajaduse korral mõõdavad ülesande täitmiseks kuluvat aega. Tööks vajalikud dokumendid ja abivahendid saavad kohtunikud kätte võistluse sekretariaadist.

Võistkonnad stardivad 10 minutiliste vahedega.
Võistluse esimese etapi ajagraafik on vaba liikumisega. See tähendab et võistkonnad võivad rajal üksteisest mööduda. Esimene kindel kontrollaeg on luureraporti esitamine määratud kellaajaks: +/– 5 minutit. Kui mitu võistkonda jõuab kontrollpunkti üheaegselt otsustab ülesandele pääsemise järjekorra kohtunik. NB! Jälgida tuleb kontrollpunktide avatud oleku aegu. Pärast kontrollpunkti sulgemist kohalejõudnuid enam ülesandele ei lubata.
Joogivesi on kõikides kontrollpunktides vastavalt vajadusele tagatud. Luureülesandele siirdumisel antakse võistkonnale kaasa võistkonna numbriga 5 liitrine veepudel mis tuleb tagastada koos luureraportiga. Muu varustuse täiendamine või vähendamine  ja kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja seda karistatakse vastavalt eksimuse suurusele! Laupäeva hilisõhtust katlatoitu kõikidele ei loeta kõrvaliseks abiks.
Esindajal on lubatud oma võistkonnaga kontakteeruda ainult kontrollpunktides.
Kontrollpunktid, edaspidi KP-täht on nimetatud tähestiku järjekorras. Kasutatakse NATO-EESTI foneetilist alfabeeti: KP A – Alfa,  KP B – Bravo,  KP C – Charlie,  Jne

Ettenägematud olukorrad on olukorrad, mis võivad juhtuda korraldajate tööst sõltumatult (nt lühiajalised ekstreemsed ilmastikumuutused või õnnetused kannatanutega). Kui selline situatsioon peaks tekkima ja see takistab võistlejatel, instruktoritel ja kohtunikel oma ülesannete korrektset ja võrdset täitmist, siis selle ülesande jätkamise või katkestamise ettepaneku teeb antud ülesande kohtunik.
Lisaks  on  võistluse jooksul  kontrollpunktide vahele paigutatud orienteerumiskompostreid, öised on varustatud lisaks valguspulkadega, edaspidi PK-nr, milles asuva kompostri jäljend  orienteerumiskaardi vastavas lahtris kinnitab võistkonnaliikme kohalkäimist antud kohas!  NB! Vales lahtris asuv kompostrijäljend arvestamisele ei kuulu!
Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal võimalus esitada protest. Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunkt. Protest peab olema esitatud kirjalikult ning see edastatakse kontrollpunkti kohtunikule. Märgitud peavad olema toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimalusel märkida ära ka juhendi säte või hea tava, mille vastu on eksitud. Protestide lahendamiseks moodustatakse 3 võistkonna esindajast protestikomisjon, mille koosseisu kuuluvad ka võistluse peakohtunik ja üldjuht. Kokku 5 liiget. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min peale finiši sulgemist.
Karistuspunktide määramise alused
Võistluste tulemuste hindamine põhineb karistuspunktidel ning võistluse võitjaks on meeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte.
Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit:
(võistkonna aeg – parim aeg) x N
halvim aeg – parim aeg
 N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt
Võistkonna neljast liikmest väiksema koosseisu puhul (2 või 3) liidetakse võistkonna sooritusajale vastavalt, kas 1/2 või 1/3 tegelikult ülesande täitmiseks kulutatud ajast. Seda juhul kui võistlejad liiguvad ülesandel ühe kaupa.
Võrreldes kõikide teiste ülesannetega on luureraporti väärtuseks ligikaudu 1/3 punktide kogusummast. 
Kõigi ülesannete kohta antakse võistlejatele detailsed juhised või skeemid kontrollpunktides kohtunike poolt. Vastuolu puhul kirjaliku juhendi ja kohtuniku korralduste vahel kehtib kohtuniku korraldus.
Etteantud kellaajaga kontrollpunktidesse jõudmiseks on võistlejatele määratud kindel aeg ja sellest võib eksida +/– 5 minutit.
Eksimine enam kui  5 minutit     6 karistuspunkti
                              10 minutit    12 karistuspunkti
Kui ajagraafikuga kontrollpunkti jõutakse rohkem kui viis minutit enne võistkonna ajagraafikus ette nähtud aega, ei ole lubatud kontrollpunktis oma aega oodata.Võistkond saab vastavad karistuspunktid ja saadetakse tuldud suunas tagasi. Viivitada on lubatud kontrollpunktist väljaspool ehk siis minimaalselt 50 meetrit kontrollpunkti sisenemise kohtunikust eemal! Lähemal viivitamine loetakse kontrollpunkti sisenemiseks!
Iga võistkond saab 20 vastutegevuse tšekki, millest igaühe väärtus on 12 karistuspunkti.
Ühe võistleja katkestamine annab võistkonnale 48 karistuspunkti, võistkonna minimaalne suurus on kaks võistlejat.
Isikliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Relva kaotamisest teatada koheselt võistluse staapi  ja asuda viivitamatult relva otsingule. Varustuse ja ülesande sooritamiseks vajalike abivahendite tahtliku lõhkumise eest karistatakse võistkonda 48 karistuspunktiga.

Lahingkäsu territoorium – see on territoorium maastikul, kus tuleb reaalselt täita  saadud lahingkäsk (luure-diversiooni ülesanne) vastutegevuse (sisekaitse allüksuse) territooriumil. Nende ülesandeks on võimalikult realistlikult üles ehitada tingliku vastase baaslaager ja tagada selles laagris reaalne  jätkusuutlik tegevus. Ülesande kohtunikud  on äratundmiseks varustatud helkurvestiga!

Kohtunike tegevus sisekaitse allüksuse territooriumil – kohtuniku tegevus sellel territooriumil on võistkondade ja sisekaitse allüksuste vaheliste kontaktide tuvastamine, mõlemapoolse tegevuse õigsuse kontroll ning vajaduse korral vaieldavate probleemide lahendamine kohapeal.

Võistkondade tegevus sisekaitse allüksuse territooriumil – Ala on maastikul suures osas salastatud ehk võistkondadele teadmata. Neile on antud umbmäärane asukoht ja otsitava objekti(d) peavad nad ise leidma.
Lahingkäsk (luureülesanne) on üles ehitatud võimalikult reaalselt. Korraldajate poolt on antud igale objektile-tegevusele lahingkäsu territooriumil oma “hind”. Seega toimub lahingkäsu täitmise hindamine võistkondade poolt leitud-leidmata ja kaardistatud-kaardistamata objektide-tegevuste  “hinnete” summana. Peale vastase objekti luuret on võistkond kohustatud andma luureraporti ettenähtud kellaajal järgmisesse kontrollpunkti või postkasti kuhu võistkond võib siseneda ettenähtud kellaajast varem.

ADMINISTRATSIOON JA LOGISTIKA
Transport – kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest Anna Vabaaja keskusesse ja sealt koju.
Vabatahtlike sõidukulu hüvitamine toimub vastavalt kehtivale korrale. 
Toitlustamine – toimub võistlusaja vältel KL Järva maleva vahenditest. Võistlejaid toitlustatakse peale luureraporti esitamist ja peale finišit. Ülejäänud aja peavad võistlejad olema oma leivakotil.
Side – võistluste korraldamiseks ja side paremaks tagamiseks on igal võistkonnal kohustuslik kaasa võtta 1 mobiiltelefoni ja teatada  telefoni  number  hiljemalt mandaadis. Võistkondadele antakse kaasa raadiojaam ja kohustus etteantud ajagraafikus teostada sidekontroll.
Meditsiiniline abi – Meditsiiniteenistus rajal tagatakse omavahenditega ja juhtunust teatatakse telefonitsi õppuste staapi, et oleks võimalik raskemate õnnetuste puhul saata koheselt abi .
Kaardid – Põhikaartideks on EKV kaart mõõtkavas 1:50 000, kaardilehed 0-35-28-CD (Järva-Jaani) ja 0-35-27-CD (Ardu). Täpsema ala kaardid saab kätte mandaadis kiletaskus 2 (kaks) komplekti  värvilist kaarti võistkonna kohta. Kõik olulised andmed ja situatsiooni peavad võistkonnad ise kaartidele kandma.

LAHINGTEGEVUSE REEGLID
Liikumine trassil – Liikumine trassil toimub jalgsi ilma kõrvalise abita (v.a Lõpujooks). Katkestada saab kuni kaks võistkonna liiget, millest tuleb koheselt informeerida kohtunikke või võistluste staapi ja oma esindaja kutsuda katkestajat ära viima. Liikumisel peavad relvad olema koheselt kättesaadavad. Liikumine trassil väljaspool kontrollpunkte ilma relvata on keelatud ja seda karistatakse elutalongi äravõtmisega.  Sama kehtib ka relva asendava lisaraskuse kohta. Samuti tuleb jälgida oma relvade puhtust. Kontrollpunkti saabudes tuleb relvad hoida enda juures, küll aga on lubatud anda teise võistkonna liikme kätte hoiule või kui kohtunik ei ole selleks andnud mingit teist korraldust, relva valveta jätmist või seljakoti-rakmete külge kinnitamist karistatakse 6 karistuspunktiga. Relva on keelatud suunata inimestele. Laskmise imiteerimisel (või laskmisel paukmoonaga) tuleb sihtida märgist (ka masinad ja muu) nähtavalt kõrgemale.

Vastutegevus – võistluste realistlikumaks muutmiseks on kaasatud ka tinglik vastane ehk vastutegevus kindlates asukohtades.  Seda rolli mängivad meie vabatahtlikud kaasvõitlejad. Nende peamiseks ülesandeks on kontroll võistkondade liikumise üle. See tähendab, et nad kontrollivad kõiki teid ja teede ääri kuni 100 meetri kaugusele Vastutegevus ei ole märgistatud. Nende tegevus ei kajastu võistkondade kaartidel. Võistkonna tabamiseks peab olema vastutegevuse üksus vähemalt samaarvuline kui võistkond . Keelatud on võistkondade ühinemine oma jõudude suurendamise eesmärgil. Võistkond või tema liige loetakse tabatuks kui:
• vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on vähem kui 25 m ja võistkonnal
ei ole võimalik vastutegevuse eest varjatult taanduda.
Võistkonda ei loeta vahelejäänuks kui:
• peale võistkonna ja vastutegevuse ootamatut kontakti on võistkond suutnud
viivitamatult kontakti katkestada ja lahkuda varjatult kaugemale kui 100 meetrit teedest.
Ka vastutegevusel lasub kohustus ennast varjata ja avalikud patrullid teedel on keelatud. Kogu tegutsemine tuleb üles ehitada ainult varjatud liikumise ja varitsuste peale. Tavaline tunnimees ei ole varitsus. Vaidlusi teemal “kes keda esimesena tulistas” ei tule kõne allagi, kuna võistkond ei saa ennast “vabaks tulistada”. Kui läheduses on kohtunik, siis otsustab tema kujunenud situatsiooni põhjal, kes tegelikult selle kontakti võitis. Erimeelsuste korral on võistkonnal õigus lasta vastutegevusel kutsuda kohale kohtunik, kes on kohustatud sellele kutsele ilmuma. Samas jääb võistkond paigale ja omast ajast kohtuniku ootama. Hilisemad pretensioonid lahendatakse tavalise protesti korras. Iga tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe elutalongi. Need võistlejad, kellel ei ole ära anda elutalongi,  loetakse surnuks ja nad peavad võistluse katkestama. Äravõetud elutalongil peab olema võistkonna tabamise asukoha koordinaadid ja kellaaeg!

IGASUGUNE FÜÜSILINE KONTAKT ON KEELATUD! Vastutegevusel on soovitus situatsioone  filmida ja kui ärajooksnud võistkond on tabatud reeglitepäraselt saab ta lisakaristuse!
Kohtunikeks on meie vabatahtlikud kaasvõitlejad.
Kohtunike tegevuse peamised eesmärgid on:
• tagada kogu võistluse toimumine ausa mängu põhimõtetel
• jälgida, et kõikidele võistkondadele oleks ülesannete täitmisel tagatud võrdsed tingimused kogu võistluse jooksul
• hinnata ülesannete täitmise korrektsust võistkondade poolt ning mõõdistada tulemusi.

Neile seatud eesmärkide täitmiseks peavad kohtunikud:
• säilitama täieliku erapooletuse kogu võistluse jooksul
• tagama sarnases situatsioonis eri ajahetkedel ühesugused hinnangud
• järgima täpselt juhendeid ja peakohtuniku-peakorraldaja korraldusi.
 
Kohtunikud ei määra karistuspunkte, vaid hindavad ja lahendavad olukordi ning mõõdavad füüsikalisi suurusi vastavalt võistlejate poolt sooritatavate ülesannete iseloomule (tabamused, korrektselt kokkupandud relvade arv, täitmiseks kulutatud aeg jne).
Kontrollpunkti ülem vastutab andmete võimalikult kiire saabumise eest õppuse staabi sekretariaadile peale viimase võistkonna läbimist.
Kohtunike tööd kontrollib täiendavalt õppuste staap, määrates selleks vastavate volitustega isikuid!
Kohtunike tegevust juhib võistluse peakohtunik. Staap organiseerib, koordineerib ja kontrollib kohtunike tegevust kogu võistluse jooksul ja tagab informatsiooni liikumise võistluste staabi ja kohtunike vahel. Staabist saavad kohtunikud kõik oma tegevuseks vajalikud dokumendid ja tagastavad need sinna koheselt peale ülesande täitmist.
Vastavalt oma tegevuse iseloomule jagunevad kohtunikud trassil kahte põhigruppi:

Kontrollpunktide kohtunikud:
• jälgivad ja hindavad vastavalt KL Järva maleva poolt välja töötatud põhimõtetele ja juhendile võistkondade tegevust oma ülesande lahendamisel
• ülesande territooriumil tagavad harjutuse segamatu täitmise.
• suhtlevad võistkonnaga ja on vahendajaks tekkinud probleemide lahendamisel kohapeal ja edastavad need esimesel võimalusel õppuse staapi.
Kontrollpunktide kohtunikud on kohustatud saabuma kontrollpunkti enne esimese võistkonna saabumist ÕIGEAEGSELT, et seada üles ja sisustada kontrollpunkt ülesannete täitmiseks ja seda testida. Tööks vajalikud materjalid (protokollid, ülesannete kirjeldused, jne) saavad kontrollpunkti kohtunikud õppuste staabist. Pärast kontrollpunkti sulgemist tagastavad kohtunikud protokollid koheselt õppuse staabi sekretariaati. Protokollid peavad olema allkirjastatud ülesande punktikohtuniku poolt, kes vastutab neis esitatud andmete õigsuse eest.

Vastutegevuse kohtunikud:
•kontrollib võistluste juhendite täitmist väljapool kontrollpunkte (postkastides) ja lahingkäsu territooriumil
•vajaduse korral lahendab vaidlusalaseid probleeme või on vahendajaks nende edastamisel õppuse staapi
Vastutegevuse kohtunik kasutab vastutegevuse transporti ja liigub koos vastutegevusega. Kohtuniku toitlustamine toimub samuti koos vastutegevusega.

OHUTUSTEHNIKA JUHEND  ÜLDINE:
1.Võistlejad on kogu võistluse kestel kohustatud jälgima oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit. Ilmnevatest tervisehäiretest kantakse ette võistkonna ülemale, kes sõltuvalt olukorra tõsidusest võtab tarvitusele vastavad meetmed (kas informeerib kohtunikke või õppuse staapi või lahendab olukorra teisiti).
2.Võistkonna ülemal on keelatud anda korraldusi, mis seavad ohtu võistlejate elu ja tervise.
3.Lahingülesannete täitmisel on keelatud seada ohtu enda ja teiste inimeste elu ja tervist.
4.Trassil olles vastutab iga võistleja oma elu ja tervise eest ise (võistlusel osalemine on vabatahtlik). Korraldajad teevad kõik endast oleneva võistlejate turvalisuse tagamiseks. Kaitseprillide ja helkuri kasutamine!
5.Võistlejad on kohustatud osutama esmaabi kõikidele abivajajatele, keda nad võistluse kestel märkavad.
  Kuna ohtlikud kohad jäävad trassi vahetusse lähedusse siis on kasulik teada ja pidada rangelt kinni:
1.Kohustusliku varustuse nimekirjas on võistlejatel 15 m ja 400 kg tõmbejõuga köis, mida kasutatakse soos ja rabas liikumise julgestamiseks. 
2.Enne sohu või rappa sisenemist peavad kõik võistkonna liikmed endale kaasa lõikama cm 2,5 m kaika, et julgestada pehmel pinnal liikumist.  (võistluse optimaalne trassivalik ei näe ette vajadust läbida sooalasid)
3.Laukasse vajumisel on oluline säilitada rahu ja mitte hakata rabelema. Kaasasolev kaigas asetatakse lauka äärele kandma ja toetutakse sellele (et mitte edasi vajuda). Kui kaasvõistlejad viskavad laukassevajunu väljatõmbamiseks köie, siis ei tohi viimane ise köit tõmmata (vältides sellega aitajate enda poole kiskumist ning raskendades enda päästmist), vaid peab üritama tasakesi ükshaaval oma jalgu välja tõmmata.
4.Peale laukast või jõest-kraavist väljatõmbamist tuleb võistlejal riided koheselt  lõket tehes kuivatada või vahetada teiste vastu ning informeerida intsidendist õppuse staapi. Nõue kehtib kõrgemalt kui ülaltpoolt vöökohta läbimärjaks saamisel! Antud juhtumil on tegemist esmaabi osutamisega  ja võistkonnalt elutalonge ära ei võeta! (Eeldus on õppuse staabi informeerimine)
5.Üksinda (eksimise, mahajäämise vms korral) on soosse ja raskesti läbitavasse rabasse sisenemine keelatud.
Kui olete veendunud, et olete eksinud ja tekib oht, et satute sellisesse piirkonda        
või olete sattumas siis teatage sellest koheselt õppuse staapi ja jääge abi oodates  paigale.
 
RANGELT KEELATUD ON LAHINGUMOONA OMAMINE VÕISTLUSE TRASSIL  !!!
 
N-vbl  Urmas Kõonurm