Teksti suurus:
A A A

Rattaorienteerumine III etapp (Türi)

Kestvus: 26.07.2015 -
Toimumisaeg: Pühapäev, 26. Juuli 2015 kell 12:00
Võistlusmaastik: Türi linna ja valla territoorium
Võistluskeskus: Türi linna võimla
Osavõtjad: kuni 12 registreerunud 3-liikmelist võistkonda. Endast saab eelnevalt teada anda janek.mannikkaitseliit.ee või 5034021.
Võistlusreeglid: Võistluse eesmärk on jalgrattaga liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
KP-de väärtused on 3 punkti ja 6 punkti (võistluskaardil tähistatud vastavalt ühekordse ja topeltringjoonega). KP-de läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine). Kes soovib võib „hirmsasti panna“, kes soovib võib ka „mõnuga võtta“.
Kogunemine 26.07.15 kell 11.00-11.30 Türi linna võimla ette ja stardid alates kella 12:00-st.  Stardijärjekord loositakse koha peal. Raja läbimise kontrollaeg on 3 tundi. Võistkonnad stardivad 5 minutilise vahega, võistluskaardi saab võistkond kätte 5 minutit enne oma starti.
KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse komposter – märkesüsteemi. KP-s asuva kompostriga tuleb surudes teha vastavasse lahtrisse märge. Võistkond peab kogu aeg liikuma koos, selle kontrollimiseks võib olla mõnes KP-s kohtunik.
Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1 punkt, iga lisandunud täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Hilinemisel üle 30 minuti tulemus tühistatakse.
Paremusjärjestus selgub kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on otsustav võistkonna trassi läbimise aeg. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme järgi. KP vahetus läheduses on asjatu viibimine keelatud.
Ettevaatust teedel liigeldes ja teede ületamisel. Kasutada võib ainult teid, põldude servi, radu ja sihte. Keelualadel, niitmata rohumaadel ja põldudel on sõitmine keelatud.
Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Kohustuslik on vähemalt üks laetud mobiiltelefon  võistkonna kohta, mure korral helistada 5034021. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse. See on lihtsalt turvalisuse kaalutlustel, soovi korral võivad teised jätkata.
Kaart: 1:50 000 KV kaart
Rada: Maastikul on 20 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest on võimalik saada 69 punkti.
Osavõtjad: 3 liikmelised võistkonnad.  Osavõtjate riietus ja stiilikujundus vaba.
Osavõtutasu:  võistleja kohta 2 EUR-i.
Pärast võistlust on Türi linna võimlas võimalik ennast pesta ja korraldajad kostitavad supiga
Autasustamine: Autasustatakse kolme paremat võistkonda. Samas võivad osavõtjad endile ja ka teistele oma eriauhindu välja panna.