Teksti suurus:
A A A

Pealiku tervitus

21.12.2016
Lugupeetud  Kaitseliidu Järva maleva liikmed ja toetajad, minu armsad õed ja vennad, minu kallid tütred ja pojad.

Jõulud on tähtsaim kiriklik püha ning selleaastased pühad on jõudnud ukse taha. Sooviksin esmalt tuua teieni mõtte endiselt peapiiskopilt Andres Põderilt  - „Jõuluaeg algab teatega, et kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna ning ka Joosep Maarjaga asus teele Taaveti linna Petlemma, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt“

Ärgem siis unustagem neil pühadel oma juuri, oma organisatsiooni liikmelisuse identiteeti , oma identiteeti riigi ja kogukonna eestvedajatena ning kaitsjatena. Tänane maailmapilt ei vaja tõenäoliselt pikalt ja laialt lahti selgitamist. Elame infoajastus, kus teave jõuab kiirelt igaüheni meist. Tahan selles osas täiendavalt lisada, et kiiretel perioodidel ärgem  unustagem voorusi, milleks on usk, lootus ja armastus. Neid kannavad kaasas kindlasti ka kõik Kaitseliidu organisatsiooni liikmed oma südametes ja hingedes.

Meie kõigi pärand tulevastele põlvedele saab olla vaid vaba riik, oma rahva sitkus ja kestvus. Hoidkem ja pidagem ikka meeles oma - riiki, kogukonda, kodu ja lähedasi inimesi kellest hoolite.
Kaunist ja rahulikku jõuluaega soovides,

Gabriel Rikberg
kapten
Kaitseliidu Järva maleva operatiiv-
ja väljaõppesektsiooni ülem
malevapealiku ülesannetes