Teksti suurus:
A A A

Noorkotkad saavad uue juhi

25.03.2014
Alates 1. aprillist juhib malevapealikuna Noorte Kotkaste Järva malevat Karin Kont. Malevas ja Noorte Kotkaste organisatsioonis tervikuna, on esimene kord ajaloos, kui noorkotkaid juhib naismalevapealik.
 
"Esimese suurema eesmärgina leian, et senisest paremaks peab muutuma
teavitus- ja avalike suhete töö malevas. Avalikkusel peab olema selgem ülevaade sellest, millega meie organisatsioon ja selle liikmed tegelevad.
Eesmärgiks on kindlasti ka noorkotkaste väljaõppe mitmekesistamine, kaasates kodutütreid, kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Uuenduslikumate ühisüritustena on praeguseks juba toimunud side- ja esmaabikoolitused, kus täiskasvanute kõrval võrdsetena osalenud ka meie vanemad noorkotkad.
Leian, et samalaadsed ühisüritused võiksid aset leida ka edaspidi," ütles uus malevapealik Karin Kont
 
"Pean Karinit võimekaks noortejuhiks. Maleva juhtimisel tulevad kindlasti talle kasuks eelnevad juhtimiskoolitused ja nelja aastane töö noortejuhina. Karin omab selget ülevaadet maleva tööst, kuuludes eelnevalt kahel korral maleva juhatuse koosseisu ja lühiajaliselt on ta täitnud ka malevapealiku kohuseid. Kindlasti määrab palju ka Kaitseliidu tegevliikmeks olemine," lisas Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor Urmas Piigert.
 
Enne Karin Konti on juhtinud malevat Allar Ansjaki, Siim Tischler, August Albert, Aarne Sibrik, Urmas Piigert ja Janis Baranin ning enne II maailmasõda juhtis malevat Arnold Salk.
 
Noorte Kotkaste maleva pealiku valib maleva pealikekogu ja kinnitatab ametisse kolmeks aastaks Noorte Kotkaste peavanem. Noorte Kotkaste Järva maleva pealikekogu valis malevapealiku oma korralisel koosolekul 08.märtsil Kabalas. Senine malevapealik Allar Ansjaki loobus kandideerimast seoses tööga Soome Vabariigis, kuid jääb vabatahtliku kaitseliitlasena noorkotkaste tegevust malevas toetama.
 
 
Täiendav info:
 
Karin Kont
5347 8238
karin.kont1gmail.com