Teksti suurus:
A A A

Kapten Urmas Aal´i nimeline lahtine suundorienteerumise võistlus 2015

Kestvus: 22.05.2015 -
Kapten Urmas Aal´i nimeline lahtine suundorienteerumise võistlus 2015
                                              Juhend
 
EESMÄRGID
Selgitada välja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) parimad suundorienteerujad ja populariseerida orienteerumissporti Kaitseväes.
Jätkata Kõrgema Sõjakooli (KSK) traditsioonilisi spordiüritusi.
Selgitada välja KVÜÕA võistkonna liikmed Kaitseväe meistrivõistlusteks.
 
AEG:  22. mai 2015. a.
 
KOHT: Tartu maakond.
 
KORRALDAMINE ja INFO
Võistluse korraldab KVÜÕA Kõrgem Sõjakool. Võistluste läbiviimise eest vastutab KSK kehalise kasvatuse ja spordiinstruktor hr Indrek KASEORG (telefon: 717 6127).
 
REGISTREERIMINE
Võistlusteks eelregistreerimine toimub e-posti teel indrek.kaseorgmil.ee 18. mai 2015. a kella 13.00-ni.
Registreerimise lehele märkida võistlejate nimed ja iga võistleja SI “sõrme” (SportIdent) number.
 
OSAVÕTJAD
Võistlustel osalevad KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli õppuritest ja KVÜÕA tegevväelastest komplekteeritud võistkonnad ning Kaitseliidu Tartu maleva võistkond.
Lisaks on kutsutud osalema Eesti Kaitseväe väeosade võistkonnad. Kõikide külalisvõistkondade suurus võib olla maksimaalselt 4 võistlejat. KVÜÕA võistkondlikus arvestuses liidetakse iga võistkonna 6 paremat aega ja väeosade arvestuses KVÜÕA  tegevväelaste poolt näidatud 3 paremat aega.
 
VÕISTLUSKLASS ja RADA
Rada H-21 ja D-21  ~6 km  13 –15 kontrollpunkti (KP).
Märkesüsteem: SI.
Kasutatakse 1:50 000 Kaitseväe kaarti, millest on tehtud erimõõdus väljavõte.
Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
Riietus – vorm nr 1 (v.a töötajad).
 
RAJAMEISTER  Madis Oras (OK Ilves).
 
AJAKAVA:     
18. mai  kell 13:00  eelregistreerimise lõpp.
22. mai         07:55 külalisvõistkondade saabumine KVÜÕA-sse.
                     08:05-08:15 rivistus ja võistluse avamine KVÜÕA sisehoovis.
08:20-08:50  liikumine võistluspaika.
09:15   võistluse start, 1 minutilise intervalliga loosijärjekorra alusel.
15:00   rivistus – autasustamistseremoonia KVÜÕA sisehoovis.
 
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Võistkondlikus arvestuses saavad konkureerida võistkonnad kuhu kuuluvad nii tegevteenistuses olevad kaitseväelased, kui ka väeosa/asutuse töötajad. Naistel on sama rada, mis meestel. Selgitatakse välja paremusjärjestus individuaalselt parimad meeste ja naiste arvestuses, parimad KVÜÕA arvestuse võistkonnad, parimad väeosade võistkonnad. Individuaalses arvestuses võidab võistleja, kes läbib etteantud raja kõik KP-d (kontrollpunktid õiges järjekorras) kiireima ajaga. Väeosade vahelises arvestuses läheb arvesse 3 parima võistleja tulemus. KVÜÕA ja KSK kursused võistlevad väeosadevahelises arvestuses ühise võistkonnana. KVÜÕA võistkondlikus arvestuses (KVÜÕA võistkond, KSK keskastmekursus ja põhikursused), läheb arvesse 6 parema võistleja aeg. Võitja võistkond selgub aegade summeerimisel.
 
AUTASUSTAMINE
Individuaalselt autasustatakse parimat meest ja naist Kõrgema Sõjakooli “Võitja” medaliga, kolme parimat meest ja naist diplomiga. KVÜÕA „Grand Prix“ arvestuses autasustatakse võitjat võistkonda rändauhinna ja kolme parimat diplomiga. Väeosade vahelises arvestuses
autasustatakse parimat võistkonda rändkarikaga ja kolme parimat diplomiga.
Vastava karika toimetab 2014. a võitja õhuväe võistkond 22. mail hr Indrek Kaseorg´i kätte.  Kapten Rain Muru, 2014. a parim kapten, tagab kapten Urmas Aal´i nimelise karika toimetamise 22. mail hr Indrek Kaseorg´i kätte.
 
SOOVITUS
Võta kaasa kompass, soojad riided (juhuks, kui pead veidi kauem oma stardijärjekorda ootama). Võistluspaigas on olemas joogivesi. Peale finišeerimist on pesemisvõimalused KVÜÕA ühiselamu saunas alates kell 13:00.
 
Koostas:                                                                   
/kooskõlastatud digitaalselt/                                     
 
Indrek Kaseorg                                                         
Kõrgema Sõjakooli                                       
kehalise kasvatuse- ja spordiinstruktor