Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu suundorienteerumise võistlus 2015

Kestvus: 04.07.2015 -
Kaitseliidu suundorienteerumise võistlus 2015
                           Juhend
 
 
EESMÄRGID:
selgitada välja Kaitseliidu parimad suundorienteerujad ja populariseerida orienteerumissporti kaitseliidus,
süvendada Kaitseliidu traditsioonilise spordiürituse kandepinda malevates.
 
AEG: 4.07.2015
võistluse korraldab Kaitseliidu Tartu malev koostöös Kaitseliidu Peastaabiga,
võistluse läbiviimist korraldab kapten Sulev Taimur.
 
REGISTREERIMINE:
võistluseks eelregistreerimine kuni 25.06.2015,
e-mail: sulev.taimurkaitseliit.ee,
info telefonil: 5201221, 59161,
eelregistreerimisel palun anda teada ka võistkonna esindaja ja tema kontaktandmed,
võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohase täidetud ülesandmislehe.
Eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlusele ei lubata
 
                        OSAVÕTJAD ja VÕISTLUSTINGIMUSED:

Mehed: M-21, M-40, M-50
Naised: N-21, N-35, N-45
             
- võistlusest võtavad osa Kaitseliidu peastaap, malevad ja kool kuni 18 –liikmeliste võistkondadega, igast vanuseklassist on õigus välja panna 3 võistlejat
- võistlused on individuaal- võistkondlikud.
- rada võib erineda võistlusklasside vahel, märkesüsteem SI,
 
 
AJAKAVA:
 
25. juuni                           eelregistreerimise lõpp
29.juuni                            orienteerumise raja asukoha täpsustumine (võistluspaiga asukohast teavitatakse   võistkonna esindajat)
04. juuli hiljemalt 09:00    võistkondade saabumine võistluspaika       
09:30                                võistluse avamine
10:00                                võistluse start, 1 minutiliste intervallidega loosijärjekorra alusel (korraldab OK Ilves)
                                         Erinevad vanuseklassid võivad startida koos
                                         12:00-14:00     lõuna (kohapeal)
                                         12:00-16:00     pesemine 
                                         14:00  finiši sulgemine
                                         15:00  rivistus-autasustamistseremoonia (kohapeal)
 
 
NB! Ajagraafik võib muutuda sõltuvalt registreerunute hulgast. Pesemisvõimalus on Tartu malevas Lehola 1. Sõltuvalt raja asukohast võib pesemisvõimalus olla ka võistluspaigale lähemal
 
PAREMUSJÄRJESTUSE  SELGITAMINE:
 
Võistkondlikus arvestuses konkureerivad võistkonnad millesse võivad kuuluda nii kaitseliidus tegevteenistuses olevad tegevväelased, töötajad, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Võistlusklasside rajad ja kontrollpunktid võivad erineda. Selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus kõikide võistlusklasside arvestuses ja malevate võistkondade arvestuses. Individuaalses arvestuses võidab võistleja, kes läbib etteantud raja kõik KP-d (kontrollpunktid õiges järjekorras) kiireima ajaga. Kaitseliidu võistkondade vahelises arvestuses läheb arvesse malevate, KL kooli, peastaabi võistkonna  3 parem naise ja 3 parema mehe (kokku 6 võistleja) ajad.
 
PROTESTID
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistluse lõppu
Protestikomisjoni kuuluvad võistluse peakohtunik  ja OK Ilvese poolne esindaja
 
 
AUTASUSTAMINE:
individuaalses arvestuses autasustatakse kolme parimat (kiiremat) võistlejat kõigi võistlusklasside arvestuses diplomi ja meenega,
kolme parimat võistkonda üldarvestuses autasustatakse karikate ja diplomitega,
rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu võistkonda
 
SOOVITUS:
võta kaasa kompass, SI pulk (olemasolul), varuriided (juhuks, kui pead veidi kauem oma stardijärjekorda ootama) ja pesemisvahendid. Võistluspaigas on olemas joogivesi, toitlustus.
 
 
Koostas:

Sulev Taimur
kapten