Teksti suurus:
A A A

KAITSELIIDU JÄRVA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIK VÕISTLUS „JÜRIÖÖ 2016“

06.04.2016
KAITSELIIDU JÄRVA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIK VÕISTLUS „JÜRIÖÖ 2016“

Kaitseliidu Järva maleva sõjalis-sportliku võistluse „Jüriöö 2016“ korraldustoimkond, viinud läbi täna 08.04.2016 töökoosoleku, annab teada, et 22.-23.04.2016 planeeritud võistlus osalejate vähesuse ja looduskaitse alaste piirangute tõttu lükkub II poolaastasse (septembri lõpp-oktoobri algus). Täpsemad kuupäevad edastatakse hiljem.
Korraldustoimkond tänab viite registreerunud võistkonda. Usume, et arusaadavatel põhjustel (inim- ja raharessursside ebapraktiline kasutamine) ei ole otstarbekas viiele võistkonnale võistlust korraldada.

Loodame mõistvale suhtumisele,
võistluse korraldustoimkond
VÕISTLUSJUHEND

Juhend on aluseks Kaitseliidu Järva Maleva sõjalis-sportliku võistluse läbiviimiseks. Võistlusjuhend sisaldab informatsiooni kohtunike töökohustustest/põhimõtetest kui ka võistlejate tegevusest kontrollpunktides ning postkastides.

Patrullvõistlus toimub ajavahemikul 23.-24.04.2016 Türi valla territooriumil. Võistluse kestvus on ca 30 tundi. Võistlustrassi pikkus on ca 50 kilomeetrit olenevalt trassi valikust. Võistluse alal tegutseb vastutegevus, kes korraldab varitsusi ning teostab lahingpatrulle.

Maleva patrullvõistluse ametlik avamine toimub 23.04.2016 kell 08.30 maleva staabi territooriumil (Väike-Pärnu 6b, Türi linn).

Võimalikud tegevused on:

 liikumine etteantud ajagraafikus maastikul ning orienteerumine päeval ja öösel;

 võistkondade poolt otsuste langetamine ja lahenduste leidmine vastavalt ülesannete püstitustest;

 "Vastase" jõudude poolt ülesseatud varitsuste vältimine ja õige taktikaline liikumine;

 erinevate tulirelvade tundmine, sõdurioskuste ülesanded, laskmine, esmaabi andmine, luuretegevus jne;

 osavust, kiirust, vastupidavust ja leidlikkust nõudvad ülesanded;

 võistkonna esindajad saavad toetada oma võistkonda ainult neile mõeldud ülesannete lahendamisega.

Võistluse eesmärgid:

 välja selgitada parimad kõigist osalevatest võistlejatest, kes suudavad mõelda, tegutseda ja viia lõpule sõjalisi ülesandeid suure füüsilise pinge tingimustes;

 tõsta huvi sõjaliste oskuste parandamise vastu;

 selgitada välja võistkonnad, kes esindavad KL Järva Malevat erinevatel sõjalis-sportlikel võistlustel.

Osalemine:

Võistlus on mõeldud eelkõige Kaitseliidu Järva maleva liikmetele, kuhu on oodatud võistkonnad üksikkompaniidest ja Naiskodukaitse Järva ringkonnast ning külalisvõistkonnad teistest struktuuriüksustest (kaitseväest, politseist, päästeametist ja naabermalevatest). 2(14)

Noorte Kotkaste Järva maleva ja Kodutütarde Järva ringkonna noorliikmed osalevad samal ajal toimuval matkamängul „uureretk 2016“, mille võistlusjuhendid edastavad noorterühmadele Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktorid.

Maksimaalselt lubatakse trassile 15 võistkonda. Võistkonna suurus on kuni 5 inimest, kellest trassile läheb neli ja üks on esindaja.

Registreerimine:

Võistkondade eelregistreerimise viimane päev on 15.04.2016.a. Järva maleva staabis korrapidaja numbritel 525 3861, 7179 6749 või e-posti aadressil urmas.piigertkaitseliit.ee Võistkonnad, kes soovivad majutust 22.04.2016 õhtul, tuleb teavitada sellest eelregistreerimisel. Majutus toimub Rootsi telgis Järva maleva staabi territooriumil. Eelregistreerimisel tuleb samuti teada anda relvakandmise loa puudumisel (neile võistlejatele antakse mandaadis lisaraskus).

Võistkondade esindajatel tuleb esitada võistluse ülesandmislehet (lisa 1) võistluse mandaati (Järva maleva staap, Türi Väike-Pärnu 6b) hiljemalt 23.04.2016. kell 07.30-08.30. Alla 18. eluaastat osalejatel esitada mandaati lisaks ülesandmislehele ka lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht (lisa 2).

Võistleja kohustuslik varustus:

 KL liikmepilet, relvakandmisluba (mittekaitseliitlastel isikut tõendav dokument);

 Välivorm koos sõjaväe jalatsitega või ilmastikule vastav riietus ja jalatsid;

 Vahetus või spordijalatsid ( veetakistuse läbimiseks);

 Seljakott või rakmed;

 Toit 30 tunniks;

 Isiklik esmaabipakk ja vile;

 Pussnuga või tääk;

 Veepudel (mitte klaasist) või Camelback;

 Automaatrelv koos ühe salvega (relvakandmise loa puudumisel

asendatakse relv mandaadis lisaraskusega);

 Tasku- või pealamp (töötav, koos tagavara patareidega);

 Vihmakindel riietus;

 Sööginõu, lusikas (mitte ühekordsed nõud);

 Tuletegemisvahendid (tikud, tulemasin, süütepulgad jne.);

 2 paari sokke + käterätt;

 Kirjatarbed (märkmik, pliiats) ;

 Üks 200 liitrine prügikott.

3(14)

Võistkonna (grupi) kohustuslik varustus:

 Julgestusköis (15 m, 400 kilose tõmbejõuga);

 2 mobiiltelefoni laetud akudega;

 2 kompassi;

 Kell (käekell, taskukell), arvesse ei lähe mobiiltelefoni kell;

 Maskeerimisvärvid.

Lisaks võib trassile kaasa võtta maastikul toimetulekuks vabalt valitud lisavarustust (näiteks: väike kokkukäiv saag, tool või kirves, GPS, vahetuspesu, lisariided, jne).

Kogu võistkonnal kaasasolev kohustuslik varustus, mis ei ole kulumaterjal (toit), peab võistkonnal kaasas olema finišjooneni.

KONTSEPTSIOON

Kaitseliidu Järva Maleva ja Türi üksikkompanii poolt organiseeritud võistlus annab võistkondadele võimaluse rakendada oma oskusi ja teadmisi võimalikult realistlikus “vaenulikus” piirkonnas. Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud (hinnatakse stardis ja luureülesandele siirdumisel) ja kasutama varjatud ning ebatõenäolisi radu, et vältida kontakti “vastasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi liikudes, kasutades maastiku omapära “vastase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ühest (või erinevast) allüksusest ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Erandiks on ohutuse tagamine näiteks jõe või laia kraavi ületamisel. Katkestanud võistleja varustusest peab kaasa võtma grupivarustusse kuuluvad elemendid.

Trass:

Trassi võib tinglikult jaotada neljaks.

 Kontrollpunktid ülesannete täitmiseks;

 Postkastid, mille läbimine on kohustuslik;

 Võistkondadel on vajalik selgitada välja vaenlase olemasolu, hulk ja paiknemine etteantud alal ning esitada luureettekanne võistkonnale väljastatud blanketil;

 Ülejäänud trass. Kasutamiseks vastutegevusel, võistkondadel ja kohtunikel oma ülesannete täitmiseks.

Kontrollpunktid on vastavalt võistluste legendile ja ajagraafikule maastikul määratud punktid, kus võistkonnad näitavad erinevaid relvakäsitsemise ja sõdurioskuste taset. 4(14)

Tegevus kontrollpunktides:

Kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti. Vajaduse korral mõõdavad ülesande täitmiseks kuluvat aega. Tööks vajalikud dokumendid ja abivahendid saavad kohtunikud kätte võistluse sekretariaadist.

Sisenedes kontrollpunkti, registreerib võistkond saabumise kellaaja ülesande kohtuniku juures. Kontrollpunkti sisenemisel on lubatud eksimine ajas +/– 5 minutit. Kontrollpunktis peab võistkond liikuma ettenähtud ja tähistatud oote- või ettevalmistusalale, mis on paigutatud nii, et teiste võistkondade poolt täidetavad ülesanded kontrollpunktis ei oleks jälgitavad. Ettevalmistusalal võistkond tutvub juhendiga ja teeb vajalikud ettevalmistused ülesande täitmiseks ning ootab alustamise märguannet. Juhul kui võistkond hilineb ülesande alguseks stardijoonele, teda ülesannet täitma ei lubata, vaid saadetakse edasi järgmisele ülesandele või trassile.

Ettevalmistust nõudvale ülesandele vahetult enne stardihetke jõudnud võistkonnal tuleb vajadusel ettevalmistus teha ülesande täitmise aja arvelt (juhendi lugemine, vajaliku varustuse ettevalmistamine).

Joogivesi on kontrollpunktides vastavalt vajadusele tagatud. Muu varustuse täiendamine või vähendamine ja kõrvalise abi kasutamine on keelatud. Esindajal on lubatud oma võistkonnaga füüsiliselt kohtuda ainult kontrollpunktides ülesannetest vabal ajal.

Kontrollpunktid, edaspidi KP, on nimetatud tähestiku järjekorras. Kasutatakse NATO foneetilist alfabeeti: KP A – Alfa, KP B – Bravo, KP C – Charlie, jne.

Ettenägematud olukorrad on olukorrad, mis võivad juhtuda korraldajate tööst sõltumatult (nt lühiajalised ekstreemsed ilmastikumuutused või õnnetused isikkoosseisuga). Kui selline situatsioon peaks tekkima ja see takistab võistlejatel, instruktoritel ja kohtunikel oma ülesannete korrektset ja võrdset täitmist, siis selle ülesande jätkamise või katkestamise ettepaneku teeb antud ülesande kohtunik peakohtunikule.

Kontrollpunktide vahel asuvad postkastid, edaspidi PK, mille läbimine võistkonnale on kohustuslik ja selle läbimata jätmisel määratakse karistuspunktid. Postkasti läbimise aeg ajatabelis on soovituslik. Sinna hilinemise või varem jõudmise eest karistuspunkte ei anta. Postkastid on paigutatud trassile selleks, et oleks võimalik võistkondadele vajaduse korral lisainformatsiooni/ülesannet anda või eemale juhtida neid ohtlikest tsoonidest (näiteks rabalaukad või tiheda liiklusega teed) ning juhtida võistkondi suunas, kus trass on ettevalmistatud ja korraldajate kontrolli all. Öised postkastid on valgustatud valguspulkadega või varustatud helkurmaterjaliga (lõke, autotuled). 5(14)

Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal võimalus esitada protest. Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunkt. Protest peab olema esitatud kirjalikult ning see edastatakse kontrollpunkti kohtunikule. Märgitud peavad olema toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad. Võimalusel märkida ära ka juhendi säte või hea tava, mille vastu on eksitud. Protestide lahendamiseks moodustatakse kolme võistkonna esindajatest protestikomisjon, mille koosseisu kuuluvad ka võistluse peakohtunik ja üldjuht. Kokku viis liiget. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min peale finiš sulgemist.

Karistuspunktide määramise alused:

Võistluste tulemuste hindamine põhineb karistuspunktidel ning võistluse võitjaks on meeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte.

Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit:

(võistkonna aeg – parim aeg) x N

halvim aeg – parim aeg

N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt

Ülesannete kohta antakse võistlejatele detailsed juhised või skeemid kontrollpunktides kohtunike poolt. Vastuolu puhul kirjaliku juhendi ja kohtuniku korralduste vahel kehtib kohtuniku korraldus.

Varem kontrollpunkti jõudmine enam kui 5 minutit 6 karistuspunkti 10 minutit 12 karistuspunkti

Kontrollpunkti hilinemise korral enam kui 5 minutit saab võistkond 12 karistuspunkti.

Kui võistkond hilineb kontrollpunkti rohkem kui 10 minutit, teda (esimese) ülesande täitmisele ei lubata ja võistkonnale antakse ülesandele ettenähtud maksimum karistuspunktid. Hilinemise korral mitme ülesandega kontrollpunkti jäävad need ülesanded, mille graafikus ettenähtud algusaeg on möödas, täitmata ja saadakse ülesannetele vastavad maksimaalsed karistuspunktid. Olenemata sellest, et võistkond hilineb kontrollpunkti, tuleb tal see igal juhul läbida (registreerida end kontrollpunktis vastava kohtuniku juures). Vastasel juhul loetakse võistkond katkestanuks.

Kui kontrollpunkti jõutakse rohkem kui viis minutit enne võistkonna ajagraafikus ettenähtud aega, siis ei ole lubatud kontrollpunktis oma aega oodata. Võistkond saab vastavad karistuspunktid ja saadetakse tuldud suunas tagasi. Võistkond võib oodata oma õiget aega 50 meetri kaugusel kontrollpunktist. Lähemal ootamisel loetakse seda kontrollpunkti sisenemiseks. 6(14)

Trassil olevad kohustuslikud postkastid peab võistkond läbima täies koosseisus. Iga võistleja, kes postkasti ei läbinud, toob võistkonnale 6 karistuspunkti. Arvesse ei lähe võistleja, kelle katkestamisest on juba eelnevalt võistluse staapi teatatud ja kes on trassilt lahkunud.

Iga võistkond saab 12 elutalongi, millest igaühe väärtus on 24 karistuspunkti ja mis peavad alles olema finišini, välja arvatud juhul, kui osa neist on loovutatud vastutegevusele. Puuduvad elutalongid loetakse kaotatud eludeks ja võistkond saab vastava arvu karistuspunkte.

Ühe võistleja katkestamine annab võistkonnale 48 karistuspunkti, võistkonna minimaalne suurus on kolm võistlejat.

Kohustusliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Relva kaotamisest teatada koheselt võistluse staapi ja asuda viivitamatult relva otsingule. Võistkonna kaartide kaotamise korral loetakse võistkond katkestanuks ja eemaldatakse trassilt. Varustuse ja ülesande sooritamiseks vajalike abivahendite tahtliku lõhkumise eest karistatakse võistkonda 48 karistuspunktiga.

Luureobjekti territoorium – see on territoorium maastikul, kus tuleb reaalselt täita saadud luureülesanne vastutegevuse territooriumil. Nende ülesandeks on võimalikult realistlikult üles ehitada tingliku vastase baaslaager ja tagada selles laagris reaalne jätkusuutlik tegevus. Luureülesande kohtunikud on varustatud ohutusvestiga.

Kohtunike tegevus luureobjekti territooriumil - kohtuniku tegevus sellel territooriumil on võistkondade ja vastutegevuse kontaktide tuvastamine, mõlemapoolse tegevuse õigsuse kontroll ning vajaduse korral vaieldavate probleemide lahendamine.

Võistkondade tegevus luureobjekti territooriumil - ala on maastikul võistkondadele teadmata. Neile on antud umbmäärane asukoht ning objekti(d) peavad nad ise tuvastama.

Luureülesanne - on üles ehitatud võimalikult reaalselt. Korraldajate poolt on antud igale objektile/tegevusele oma “hind”. Seega toimub luureettekande täitmise hindamine võistkondade poolt tuvastatud/tuvastamata ja kaardistatud/kaardistamata objektide/tegevuste “hinnete” summana. Peale luureülesande täitmist on võistkond kohustatud andma luureettekande järgmisesse kontrollpunkti või postkasti, kuhu võistkond võib siseneda (seal on olemas lõkke tegemise võimalus).

Ülejäänud territoorium - territoorium, mis jääb kontrollpunktide (ka postkastide) ja luureülesande territooriumist väljapoole, ehk see osa trassist, mille on määranud organiseerijad (suunatud postkastidega) või võistkond on valinud liikumiseks ühest 7(14)

kontrollpunktist teise. See territoorium on samuti oluline osa võistlusest ning tähistab tingliku vastase eelüksuste territooriumi, kus võib reaalselt kokku puutuda vastutegevusega. Oskuslik liikumine maastikul ja selle iseärasuste ärakasutamine võimaldab neid kontakte vältida.

ADMINISTRATSIOON JA LOGISTIKA

Transport – kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest KL Järva maleva staabi territooriumile (Väike-Pärnu 6b, Türi) ja sealt tagasi elukohta.

Kütus – kütus kompenseeritakse Vabariigi Valitsuse 21.12.1999 määruse nr 395 „egevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine” alusel vastavalt esitatud kompensatsiooni lehele.

Toitlustamine – võistlejaid toitlustatakse enne luureülesandele siirdumist (orienteeruvalt laupäeva hilisõhtul) rajal ja pärast finišerumist. Ülejäänud aja toituvad võistlejad kaasavõetud toiduvarudest.

Side – võistluste korraldamiseks ja side paremaks tagamiseks on igal võistkonnal kohustuslik kaasa võtta vähemalt kaks mobiiltelefoni ja teatada nende numbrid hiljemalt mandaadis.

Meditsiiniteenistus – meditsiiniteenistus rajal tagatakse oma vahenditega ja juhtunust teatatakse telefoni teel õppuse meditsiiniteenistust, et oleks võimalik suuremate õnnetuste puhul saata koheselt abi .

Meditsiiniteenistuse ülesanded enne võistlust - hindab enne võistlust trassi ja kontrollpunktide ülesannete ohutust, tehes vajadusel korraldajatele sellekohaseid märkusi ja andes näpunäiteid.

Esmaabi peamine ülesanne

Tagada võistlusel osalejatele ööpäevaringne esmaabi ja raskemate õnnetusjuhtumite korral õigeaegse kiirabi kutsumine. Hädaabi lühinumber 112.

Kannatanu leidja tegevus ja käitumine hädajuhtumi korral:

 päästmine otsesest ohust, sündmuskoha tähistamine;

 kannatanu seisundi hindamine (jõudnud kannatanu juurde selgitab välja vigastuse, selle liigi ja raskusastme);

 elupäästev esmaabi (hingamise ja pulsi puudumisel alustab koheselt südamemassaaž tegemist;

 112 – abikutse (olenemata vigastusest kutsub kohale võistluse meditsiiniteenistuse, tagades eelnevalt elupäästva ja jätkuva esmaabi);

 jätkuv esmaabi.

8(14)

Meditsiiniteenistus

Võistluse ajal tagab esmaabi ja teostab esmast meditsiinialast läbivaatust võistluse meditsiiniteenistus. Raskemate õnnetusjuhtumite korral teavitatakse õnnetusest häirekeskust lühinumbril 112 ja võistluse staapi. Meditsiiniteenistus lähtub oma tegevuses kõikidest esmaabi andmise nõuetest ja on kohustatud teatama kõikidest esmaabi andmise juhtudest võistluse staapi.

Meditsiiniteenistuse ülesanne:

 kannatanu seisundi hindamine, vajamineva abi ulatuse ja iseloomu väljaselgitamine;

 kannatanute uurimine ja ravi prioriteetide määramine (triaaž edasine ravi, kohene esmaabi osutamine eluohtlikus seisundis kannatanutele ja vajadusel transport haiglasse;

 eluliste funktsioonide (hingamine, vereringe, teadvus) alalhoidmine;

 komplikatsioonide tekke vältimiseks transpordile eelneva ravi teostamine – luumurdude lahastamine, vabade hingamisteede tagamine, verejooksude sulgemine, valu kupeerimine;

 osalejate sanitaarhügieeninõuete (toitlustus jm.) täitmise jälgimine.

Meditsiiniteenistuse nõuded kontrollpunktidele:

 Start ja finiš– iga osaleja peab olema varustatud individuaalse esmaabipakiga.

 Kontrollpunktid – kontrollpunktides peab olema tagatud piisav joogivee olemasolu.

 Vastutegevus - vastutegevuse esmaabi eest vastutab selleks määratud isik(ud), kes kooskõlastavad meditsiinialase tegevuse võistluse meditsiiniteenistusega.

TEGEVUSE REEGLID

Kaardid – põhikaartideks on EKV kaart mõõtkavas 1:50000. Kaardid saab mandaadis kätte kiletatuna 1 (üks) komplekt kaarti võistkonna kohta. Kõik olulised andmed ja situatsiooni peavad võistkonnad ise kaartidele kandma.

Liikumine trassil – liikumine trassil toimub jalgsi, ilma kõrvalise abita. See tähendab, et kontakt teiste võistkondadega, vastutegevusega (kui just vahele pole jäänud) ja varustuse täiendamine ning vähendamine on keelatud. Katkestada saab üks võistkonna liige, millest tuleb koheselt informeerida kohtunikke või võistluste staapi. Liikumine peab toimuma varjatult kasutades maastiku omapära.

Liikumisel peavad relvad olema laskevalmis, kuid ilma lahingumoonata. Mingil juhul ei tohi liikumise kergendamiseks kanda relvi või lisaraskust seljakotis. Samuti tuleb jälgida oma 9(14)

relvade puhtust. Kontrollpunkti saabudes tuleb relvad või lisaraskused hoida enda juures, küll aga on lubatud anda teise võistkonna liikme kätte hoiule või kui kohtunik annab selleks teise korralduse. Relva või lisaraskuse valveta jätmist või seljakotis kandmist karistatakse 24 karistuspunktiga. Relva on keelatud suunata inimeste poole. Laskmise imiteerimisel (või laskmisel paukmoonaga) tuleb sihtida märgist (ka masinad ja muu) nähtavalt kõrgemale.

Võiskondadel on keelatud:

 Liikuda tarastatud eramaal või liikumist keelava tähistusega maa-alal;

 Liikuda külvil, orasel, viljas, istikutes ja muudes kohtades, kus võidakse tekitada omanikule kahju, kuigi alal puudub piire või keelav tähis. Liigutakse põldude vahel piki põlluserva või mööda kuivenduskraavi kallast;

 Häirida kohalikke elanikke.

Vastutegevus – võistluste realistlikumaks muutmiseks on kaasatud vastutegevus, mida viivad läbi maleva liikmed. Nende peamiseks ülesandeks on maa-ala kontroll (korraldavad lahingupatrulle, varitsusi jne). Vastutegevuse märgistuseks on „ALGE“ lint/teip nähtavalt vormiriietusel või rakmetel või mütsil või kiivril ning masinatel „ALGE“ teibirist (50x50x5 cm) nähtavalt sõiduki kahel küljel. Nende tegevus ei kajastu võistkondade kaartidel. Võistkonna tabamiseks peab olema vastutegevuse üksus vähemalt samaarvuline kui võistkond. Keelatud on võistkondade ühinemine oma jõudude suurendamise eesmärgil.

Võistkond või tema liige loetakse tabatuks alljärgneval juhul:

 Vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on vähem kui 25 m ja võistkonnal ei ole võimalik vastutegevuse eest varjatult taanduda;

Võistkonda ei loeta vahelejäänuks kui peale võistkonna ja vastutegevuse ootamatut kontakti on võistkond suutnud varjatult lahkuda.

Iga tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe elutalongi. Need võistlejad, kes on ära andnud kõik oma 3 talongi ehk siis vahele jäänud 3 korda, loetakse surnuks ja nad peavad võistluse katkestama.

IGASUGUNE FÜÜSILINE KONTAKT ON KEELATUD.

Kohtunike tegevuse peamised eesmärgid on:

 Tagada kogu võistluse toimumine “ausa mängu” põhimõtetel;

 Jälgida, et kõikidele võistkondadele oleks ülesannete täitmisel tagatud võrdsed tingimused kogu võistluse jooksul;

 Hinnata ülesannete täitmise korrektsust võistkondade poolt ning mõõdistada tulemusi;

 Järgima täpselt juhendeid ja täitma peakohtuniku-peakorraldaja korraldusi.

10(14)

Kontrollpunkti ülem vastutab andmete võimalikult kiire edastamise eest õppuse staabi sekretariaadile peale viimase võistkonna läbimist.

Kui kohtunikud eksivad mitteteadlikult otsuste tegemisel või ülesande tulemuste mõõtmisel, tehakse otsus alati võistlejate kasuks, eesmärgiga kompenseerida tekkinud kahju võistkondadele, kelle tulemusi kohtunike väär tegevus mõjutas. Otsuse, kas tegemist oli kohtunikepoolse mitteteadliku eksimusega, teeb peakohtunik koos võistluse staabiga, käsitledes iga juhtumit eraldi.

Kohtunike tööd kontrollib täiendavalt õppuste staap, määrates selleks vastavate volitustega isikuid.

Staabist saavad kohtunikud kõik oma tegevuseks vajalikud dokumendid ja tagastavad need sinna koheselt peale ülesande täitmist.

Vastavalt tegevuse iseloomule jagunevad kohtunikud trassil kahte põhigruppi:

 kohtunikud, kes jälgivad ülesannete täitmist kontrollpunktides,

 kohtunikud, kes liiguvad koos vastutegevusega

Kontrollpunktide kohtunikud kannavad kollaseid helkurveste ja on kohustatud saabuma kontrollpunkti enne esimese võistkonna saabumist õigeaegselt, et seada üles ja sisustada kontrollpunkt ülesannete täitmiseks ja seda testida. Tööks vajalikud materjalid (protokollid, ülesannete kirjeldused, jne) saavad kontrollpunkti kohtunikud õppuste staabist. Pärast kontrollpunkti sulgemist tagastavad kohtunikud korrektselt täidetud protokollid koheselt õppuse staabi sekretariaati. Protokollid peavad olema allkirjastatud ülesande punktikohtuniku poolt, kes vastutab neis esitatud andmete õigsuse eest.

Vastutegevuse kohtunik:

 kontrollib võistluste juhendite täitmist väljapool kontrollpunkte (postkaste) ja luureülesande territooriumil;

 vajaduse korral lahendab vaidlusalaseid probleeme või on vahendajaks nende edastamisel õppuse staapi.

Vastutegevuse kohtunik kasutab vastutegevuse transporti ja liigub koos vastutegevusega. Kohtuniku toitlustamine toimub koos vastutegevusega.

Toitlustamine

Reede õhtul –võistluse personal ja kohtunikud

Laupäeva hommik –võistluse personal, kohtunikud, võistlejad ja esindajad(ööbijad)

Laupäev lõuna –võistluse personal, kohtunikud, esindajad.

Laupäev õhtu –võistluse personal, kohtunikud, võistlejad (toitlustatakse trassil), esindajad.11(14)

Pühapäeva hommik –võistluse personal, kohtunikud, esindajad.

Pühapäeva lõuna –Kõigile.

Üldine ohutustehnika juhend:

 Võistlejad on kogu võistluse kestel kohustatud jälgima oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit, tervisehäiretest kantakse ette võistkonna kaptenile, kes sõltuvalt olukorra tõsidusest võtab tarvitusele vastavad meetmed (kas informeerib kohtunikke või staapi);

 On keelatud anda korraldusi, mis seavad ohtu võistlejate elu ja tervise;

 Ülesannete täitmisel on keelatud seada ohtu enda ja teiste inimeste elu ja tervis;

 Trassil olles vastutab iga võistleja oma elu ja tervise eest ise (võistlusel osalemine on vabatahtlik). Korraldajad teevad kõik endast oleneva võistlejate turvalisuse tagamiseks.

 VÕISTLEJATEL JA ESINDAJATEL ON KEELATUD TEHA SOTSIAALMEEDIASSE VÕISTLUST PUUDUTAVAID POSTITUSI (PILDID, CHEK-INid, TWITTERID/SÄUTSUD, jne).

 AVALIKKUSEGA SUHTLEB VÕISTLUSE TEAVITUSPEALIK, VASTAVALT TEAVITUSTÖÖ KORRALDUSELE KAITSELIIDUS.

Kuna ohtlikud kohad jäävad trassi vahetusse lähedusse, siis on kasulik teada ja pidada rangelt kinni alljärgnevast:

 Kohustusliku varustuse nimekirjas on võistlejatel 15 m ja 400 kg tõmbejõuga köis, mida kasutatakse soos ja rabas liikumise julgestamiseks;

 Enne sohu või rappa sisenemist peavad kõik võistkonna liikmed endale kaasa lõikama 2,5 m kaika, et julgestada pehmel pinnal liikumist (võistluse optimaalne trassivalik ei näe ette vajadust läbida sooalasid);

 Laukasse vajumisel on oluline säilitada rahu ja mitte hakata rabelema. Kaasasolev kaigas asetatakse lauka äärele kandma ja toetutakse sellele (et mitte edasi vajuda). Kui kaasvõistlejad viskavad laukasse vajunu väljatõmbamiseks köie, siis ei tohi viimane ise köit tõmmata (vältides sellega aitajate enda poole kiskumist ning raskendades enda päästmist), vaid peab üritama tasakesi ükshaaval oma jalgu välja tõmmata.

 Peale laukast või jõest-kraavist väljatõmbamist tuleb võistlejal vahetada märjaks saanud riided;

 Üksinda (eksimise, mahajäämise vms korral) on soosse ja raskesti läbitavasse rabasse sisenemine keelatud.

12(14)

Kui olete veendunud, et olete eksinud ja tekib oht, et satute sellisesse piirkonda või olete sattumas, siis teatage sellest koheselt õppuse staapi ja jääge abi oodates paigale.

RANGELT ON KEELATUD LAHINGUMOONA OMAMINE VÕISTLUSE TRASSIL .13(14)

Lisa 1

KAITSELIIDU JÄRVA MALEVA PATRULLVÕISTLUS „ÜRIÖÖ 2016“

ÜLESANDMISLEHT

…………………………………………………………….

(võistkonna nimi) Jrk

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Allüksus

Liikmekaardi nr

Mobiiltelefon

Märkused

1

võistkonna kapten

2

3

4
Lisa 2

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht

Olen nõus oma lapse ........................................................ osalemisega Kaitseliidu Järva maleva sõjalis-sportlikku võistlusel „Jüriöö 2016“, mis toimub 23.-24. aprill Türi vallas.

Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate instruktsioone.

Võistlusel osalemise eelduseks on ohutusnõuete ja reeglite hea tundmine ning täitmine. Põhireeglite rikkumine toob kaasa võistluses eemalejäämise, kusjuures lapsevanem tuleb ise oma lapsele järgi, vastava teate saamisel!!!

Osaleja andmed: lapse isikukood............................................ tel.nr ..........................

Aadress ........................................................................................................................

Tõesti soovin osaleda! Tean ja täidan võistluse ohutusnõudeid, reegleid!

Lapse omakäeline kinnitus:............................................................................................

(nimi ja allkiri)

Lapsevanema kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi............................................................ tel.nr .............................

Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Olen tutvunud võistluse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise kohustustest juhul, kui laps rikub võistlusel korda ja ei allu võistlusel kehtestatud ohutusnõuetele ja reeglitele

Lapsevanem ...................................................................................

(kuupäev ja allkiri)