Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2017.a murdmaasuusatamise meistrivõistlused

23.01.2017
Autor: Kaitsevägi
Eesmärk:
Populariseerida suusatamist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide meistrid murdmaasuusatamises.
 
Aeg ja koht:  
05.02.2017 Valgamaa, Otepää vald, Tehvandi Spordikeskus
 
Eelülesandmine:
Oled Järva maleva liige ja soovid osaleda võistlustel, siis registreeri ennast meili aadressil margus.tepnerkaitseliit.ee
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2), mis on aluseks numbrivestide ja elektrooniliste ajavõtukiipide väljastamiseks võistkonna esindajale.
 
Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Võistlusklassid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    (sündinud 2007 ja hiljem)
Kodutütred keskmine vanuseaste                 (sündinud 2003 – 2006)
Kodutütred vanem vanuseaste                     (sündinud 1998 - 2002)
Noored Kotkad noorem vanuseaste             (sündinud 2007 ja hiljem)
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          (sündinud 2003 – 2006)
Noored Kotkad vanem vanuseaste              (sündinud 1998 - 2002)
Mehed H18                                                   (sündinud 1978 – 1999)
Naised D18                                                   (sündinud 1983 – 1999)
Meesveteranid H40                                       (sündinud 1968 – 1977)
Naisveteranid D35                                         (sündinud 1973 – 1982)
Meesveteranid H50                                       (sündinud 1958 – 1967)
Naisveteranid D45                                        (sündinud 1963 - 1972)
Meesveteranid H60+                                     (sündinud 1957 ja varem)
Naisveteranid D55+                                      (sündinud 1962 ja varem)
Teatesuusatamine (kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees)
                                              
Võistlusjärjestus ja distantsid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    1 km
Noored Kotkad noorem vanuseaste             1 km
Kodutütred keskmine vanuseaste                 1 km
Naisveteranid (D55+)                                    1 km
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          3 km
Kodutütred vanem vanuseaste                     3 km
Naisveteranid (D35)                                      3 km
Naisveteranid (D45)                                      3 km
Meesveteranid (H60+)                                  3 km
Naised (D18)                                                 5 km
Noored Kotkad vanem vanuseaste              5 km
Mehed (H18)                                                 7,5km  
Meesveteranid (H40)                                    5 km
Meesveteranid (H50)                                    5 km
 
Teatesuusatamine                                         6 x 1km.     
          
 
KLMV ärajäämine lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu tõttu, korraldajapoolne (Valgamaa malev) etteteatamine vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega.
Sõltuvalt ilma- ja rajaoludest on kohtunikel õigus võistlusdistantse muuta, millest korraldaja teavitab hiljemalt võistkondade esindajate nõupidamisel.
 
 
Suusatamise tehnika:
Individuaalvõistlus vabatehnika eraldistardist (võimalik sõita ka klassikatehnikas), teatesuusatamine ühisstart.
 
Võistluste ajakava:                                                                                                                          
09.30 – 10.20 võistkondade saabumine ja võistlejate registreerimine
09.30 – 10.40 tutvumine rajaga
10.20 – 10.35 võistkondade esindajate nõupidamine
10.40 – 10.50 võistluste avamine
11.00 võistluste algus
16.20 võistluste lõpetamine
16.30 – 17.00 autasustamine
17.00 võistkondade lahkumine
 
NB! Võistluste täpne ajakava selgub peale eelülesandmist ning stardijärjekorra loosimist
 
Võistlustingimused:
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.
Igast malevast võib ühes võistlusklassis osaleda kuni 4 võistlejat.
Teatesuusatamise (6x1km) võistkonda peavad kuuluma: kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees (vahetuste kaupa).
Võistkondlikusse arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parima võistleja
tulemused.
Varustus ja riietus on sportlik.
Võistelda saavad Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide liikmed.
Igast malevast peab olema võistkonna esindaja.
Võistkondadel esitada mandaatkomisjonile täpsustatud registreerimisleht võistlejate nimedega
ja arsti viisaga/omal vastutusel vahetult enne võistluste algust. Esmaabi on tagatud kohapeal
korraldajate poolt.
 
Võistkonna, kes lahkub võistlustelt enne autasustamist ilma läbiviijaga kooskõlastamata,
tulemus kuulub tühistamisele.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluste peakorraldaja ja peakohtunik ning esindajate nõupidamisel loositud 3 maleva esindajad.
 
 
Tulemuste arvestus:
Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad vastavalt punktitabelile (lisa 3).
 
NB! Maleva nö neljas number punkte kinni ei hoia!
 
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete
individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust).
Malevate vaheline paremusjärjestus selgitatakse iga maleva poolt võistlusklassides saadud
kohapunktide summeerimisega
 
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Iga võistlusklassi parimat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, teise ja kolmanda
koha võistkonda diplomiga.
Võistluste üldarvestuses autasustatakse kolme parimat malevat karikaga ning parimat malevat lisaks ajaloolise rändkarikaga.