Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2015. aasta meistrivõistlused sõjalise kolmevõistluses

Kestvus: 25.04.2015 -
JUHEND

Eesmärk:
populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlaste hulgas.
selgitada välja Kaitseliidu 2015. aasta meistrid sõjalises kolmevõistluses.

Aeg ja koht:
võistlused viiakse läbi 25.04.2015 Valgamaal Metsniku lasketiirus ning jooksukross Tõrva Gümnaasiumi jooksurajal, Tõrva linn Puiestee 1. Võistluste läbiviimisel on võimalikud muudatused seoses Metsniku lasketiiru ehitusega, millest vajadusel teatatakse täiendavalt esimesel võimalusel.

Võistluste korraldaja:
Kaitseliidu Valgamaa malev

Eelülesandmine:
võistkondade eelülesandmine toimub hiljemalt 20.04.2015 kella 17.00ks e-posti aadressil valgakaitseliit.ee Eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus ning saabuvate inimeste üldarv.

võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale.

eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata.


Osavõtjad ja võistlustingimused:

võistlusklassid

Mehed H18 (sündinud 1976 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)

Naised D18 (sündinud 1976 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)

Meesveteranid H40 (sündinud 1975 ja varem)

Naisveteranid D40 (sündinud 1975 ja varem)

võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevad kuni 4-liikmeliste võistkondadega ühe võistlusklassi kohta (seega maksimaalselt 16 võistlejat maleva kohta);

võistlused on individuaal-võistkondlikud. Võistkondlikku arvestusse lähevad võistlusklassi kolme parema võistleja tulemused.

Võistluste ajakava:
10.00 – 10.30 võistkondade saabumine ja mandaat

10.30 – 10.45 võistkondade esindajate nõupidamine

10.50 võistluste avamine

11.00 laskmiste algus Metsniku lasketiir (mehed)

11.00 Granaadiviskevõistlus (naised)

15.00 jooksukross Tõrva Gümnaasium

16.30 autasustamine

Võistlusalad

Laskmine:
võistlustel lastakse 200 m distantsilt lamades (rihma võib kasutada, padrunisalv ei tohi maha toetuda, laskmiste spetsiaalvarustuse kasutamine keelatud (va arvatud vaatlusvahendid), sihtmärk 300m püssi märkleht ISSF standard;
automaat Galil või AK-4, 2 salve;
lastakse suvises välivormis;
võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmadega;

harjutused:
1. 10 lasku lamades aega 5 min. Võistlejate relvad kontrollitakse ja salved laetakse ootealal (korraldajate poolt määratud kohas). Saades korralduse minna tulejoonele on ettevalmistuseks aega 2 minut. Käsklused „amades laskeasend võtt“, „atta kuulmine“, „alv kinnita“, „elv lae“ ja peale käsklust „ULD“ hakkab lugema aeg 5 min. 4,5 min möödumisel teatab kohtunik „AEGA 30 SEKUNDIT“; Seejärel loetakse silmad kokku ja kleebitakse tabamused;

2. 10 lasku lamades – ettevalmistusaeg ja kahe seeria vahe (puhkepaus 5 minutit), võistluslaskudeks aega 1 minut. Kahe seeria vahel on relv ja laetud salv tulejoonel. Käsklused „amades laskeasend võtt“, „atta kuulmine“, „alv kinnita“, „elv lae“ ja peale käsklust „ULD“ hakkab lugema aeg 1 min. Seejärel loetakse silmad kokku ja märgitakse tabelisse.

Kui võistluslehes on rohkem kui 10 tabamust arvestatakse maha parim tabamus.

Granaadivise:
granaati visatakse täpsuse ja kauguse peale;
visatakse järjekorras täpsus ja seejärel kaugus;
granaadiks on treening käsigranaat Arsenal (sile);

täpsust visatakse maa peale laotatud erinevatel distantsidel asuvatesse märgistusringidesse. Iga ring koosneb 2 – ja 4 – meetrise läbimõõduga tsoonist. Märgistatud ringid asuvad meestel viskejoonest 20, 25, 30 ja 35 meetri kaugusel ning naistel, nais- ja meesveteranidel asuvad viskejoonest 15, 20, 25 ja 30 meetri kaugusel. Igasse ringi tuleb visata 4 granaati. Alustatakse viskejoonele lähimast ringist. Valesse ringi visatud granaat ei anna punkte. Loetakse maandumise, mitte veeremise kohta;

täpsusviseteks on kokku 16 granaati;
kaugviseteks on 3 granaati. Arvesse läheb kõige pikem vise;
granaadiviseteks on kokku aega 6 minutit, täpsusviseteks 3 minutit ja kaugviseteks 2 minutit. Ettevalmistusaeg kaugviskeks on 1 minut;
granaadid toob tagasi viskejoonele järgmine viskaja;
granaadivise sooritatakse suvises välivormis ja automaadiga vabas käes v.a naised, kes viskavad ilma automaadita;

täpsusviske tabamusi hinnatakse järgnevalt;
1. ringi sisemine tsoon – 7 punkti; välimine tsoon – 3 punkti

2. ringi sisemine tsoon – 8 punkti; välimine tsoon – 4 punkti

3. ringi sisemine tsoon – 9 punkti; välimine tsoon – 5 punkti

4. ringi sisemine tsoon – 10 punkti; välimine tsoon – 6 punkti

Kaugviskeid hinnatakse ümardades täismeetrini:
Näiteks: tulemus 53,35 m – 53 punkti
tulemus 53,5 m – 54 punkti

Jooksukross:
meesteklassi võistlejate jooksudistantsi pikkus on 6000m, naised, nais- ja meesveteranide jooksudistantsi pikkus on 3000m;

võisteldakse spordiriietuses;
jooksu alustatakse ühisstardiga võistlusdistantside kaupa.

Võitjate selgitamine:

individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistlusaladelt kogutud punktide summeerimise teel. Võitjaks osutub võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Individuaalselt võrdsete punktide korral osutub võitjaks võistleja, kellel on laskmises paremad tulemused.

võistkondlikku arvestusse lähevad iga võistkonna kolme parema võistleja poolt kogutud punktid. Võistkondlikult võrdsete punktisummade korral määrab lõpliku paremusjärjestuse üksikaladelt saadud paremate kohtade arv.

Autasustamine:
individuaalselt kõigi võistlusklasside kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.
rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu malevat.

Üldiselt:
laskmine ning granaadivise toimub KL Valgamaa maleva Metsniku harjutusväljal ja jooksukross Tõrva Gümnaasiumi jooksurajal, Tõrva linn Puiestee 1;

transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev ja asutus iseseisvalt;
järgmise aasta võistluste korraldajaks on loositud Kaitseliidu Põlva malev;
võistlust läbiviiv malev on järgmised neli aastat selle võistluse korraldamisest vaba.

kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva pealik), võistluste peakohtunik, võistlusalade vanemkohtunikud ja võistluste mandaadis loosiga valitud kolme võistkonna esindajad.

Rändkarika tagastab eelmise aasta võitja malev hiljemalt võistluste avamise ajaks korraldajatele

enne võistluse lõpetamist mõjuva põhjuseta ja korraldajat informeerimata lahkunud võistkonna tulemused tühistatakse.