Teksti suurus:
A A A

KAITSELIIDU 2015. AASTA KARIKAVÕISTLUSE LASKMISES

Kestvus: 06.06.2015 -
                                                               VÕISTLUSJUHEND 
 
I EESMÄRK
Selgitada välja 2015. a. Eesti Laskurliidu karikavõitja võistkond.
Tõsta laskurite meisterlikkuse taset ja propageerida laskesporti.
 
II AEG JA KOHT
Võistlused viiakse läbi 06. juunil 2015. a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus. 

III OSAVÕTJAD
Võistlusest võtavad osa kõik Kaitseliidu malevad ja Kaitseliidu Peastaap.
Võistlusele kutsutakse osalema jõustruktuuride võistkonnad.
Kõik üksused saavd välja pannakuni kaks võistkonda.
 
IV REGISTREERIMINE
Võistkondade eelregistreerimine teha hiljemalt 01.06.2015.a. e-posti aadressilkarin.murukaitseliit.ee. Eelregistreerimisel ära näidata võistkonna liikmed laskeharjutuste kaupa, toitlustamise vajadus ja saabuvate inimeste üldarv.
Võistlusele saabudes esitada võistkonnal nõuetekohaselt täidetud registreerimisleht (lisa 1) koos ohutustehniliste teadmiste kontrolli allkirjadega.
Eelregistreerimisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata.
 
V AJAKAVA 
08:40 – 09:10   Registreerimine ja mandaat
09:10 – 09:30   Võistkondade esindajate nõupidamine
09:30 – 09:45   Rivistus ja võistluse avamine
10:00 – 14:00   Võistluse aeg
15:00                Võistluse ligikaudne lõpetamine
 
VI LASKEHARJUTUSEDHarjutus nr 1.  3 X 10 lasku väiksekaliibrilisest püssist (standard- või vabapüss)
1 laskur         Distants 50 m, märkleht nr.2 - “50 m püssileht”
10 lasku põlvelt, 10 lasku lamades, 10 lasku püsti
15 min enne põlvelt asendit proovilasud, edasi mõlema asendi ees üldaja sees piiramata arv proovilaske
                        Üldaeg - 1 tund 10 min
 
Harjutus nr 2.  30 lasku lamades sõjarelvast ilma optikata ( AK-4, M-14)
1 laskur           Distants 300m, märkleht - “300 m püssileht”
15 min proovi-  ja  40 min võistluslaskudeks
 
Harjutus nr 3.  3 x 10 lasku tabelrelvastuses olevast automaatrelvast.
2 laskurit        Distants 100 m, märkleht - nr. 4 “Rinnakuju ringidega”
 5 proovilasku            6   min
10 lasku lamades      8   min
10 lasku põlvelt        10 min
10 lasku püsti           12 min
 
 
 
Harjutus nr 4.  30 lasku tabelrelvastuses olevast püstolist, ühe või kahe käega
2 laskurit         Distants 25 m, märkleht - nr. 3 „Püstoli ringmärk”
5 proovilasku                  5 min
6 viielasulist seeriat        iga seeria aeg 5 min
 
NB! Püssiharjutustes võib lamades- ja põlvelt asendis kasutada rihma ning põlvelt asendis kasutada põlvekotti.
 
VII VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistkonda kuulub kuus võistlejat  ja üks võistkonna esindaja, kes võib olla ka laskurite hulgast. Märklehtede vahetamise organiseerib iga võistkond ise.
Individuaallaskurite võimalik arv selgub peale registreerimise lõppu.
Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest.
Võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistkonnaliikmete poolt väljalastud silmade summa alusel. Võrdse võistkondliku tulemuse korral arvestatakse paremat individuaaltulemust harjutuses nr 3 ja seejärel harjutuses nr 4.
Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks viimane seeria. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunikekogu
 
VIII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.
 
IX AUTASUSTAMINE
Üldarvestuses esikohale tulnud võistkonda autasustatakse Eesti Laskurliidu rändkarikaga ning jäädava karika ja diplomiga. Teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi autasustatakse karika ja diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat nais- ja meeslaskurit karika ja diplomiga.
 
X ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Kaitseliidu Tallinna Malev. Võistlusi juhib kohtunikekogu.
 
XI MUUD KÜSIMUSED
Võistlejatel kohal olla 30 min enne laskeharjutuse algust.
Võistluse avamisel ja lõpetamisel esineda oma ametkonna vormis. Laskeharjutuste nr 1 ja nr 2 täitmisel on riietus vaba, kuid peab vastama laskespordi võistlusmäärustele. Laskeharjutuste nr 3 ja nr 4
Võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmaga.
Võimalusel võtta kaasa oma klambripüstol (kuni 6 mm pikkuste klambritega).
 
Karin Muru
Kaitseliidu Tallinna Maleva
laskeinstruktor
5283326 (59831)