Teksti suurus:
A A A

Juba viiendat aastat järjest valime Järva maleva aasta kaitseliitlast

19.09.2014
Aasta kaitseliitlase konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga väärtustada Kaitseliidu liikmete vabatahtlikku panust organisatsiooni arendamisel.
Silmapaistvate kaitseliitlaste kandidaate võivad esitada kõik Järva maleva liikmed ja töötajad. Kandidaadi esitajal tuleb saata Järva maleva personalispetsialisti aadressile vivika.barnabaskaitseliit.ee hiljemalt 4. novembriks kandidaati iseloomustav kirjeldus ehk essee.
Essee võiks sisaldada lühikest ülevaadet kandidaadi vabatahtlikust tegevusest Kaitseliidus ning kirjeldama omadusi, mis teda teistele eeskujuks tõstavad.
Kindlasti tuleks mainida kandidaadi tegevust Kaitseliidu arendamisel (sh aktiivsust organisatsiooni arengus kaasarääkimisel, töögruppides osalemisel, väljaõppe läbiviimisel, organisatsiooni tutvustamisel ühiskonnas jne). Võimalusel täiendage kirjeldust konkreetsete faktide või näidetega.
Lisaks on oodatud teave selle kohta, mitu aastat kirjutise autor kandidaati tunneb ning milline on nende seos Kaitseliidus (Nt: tunnen kandidaati viis aastat, millest kolm oleme koos olnud malevkonna juhatuse liikmed).
Kandidaati iseloomustava teksti kirjutajatel palume veenduda, et kandidaat vastaks Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud aasta kaitseliitlase korraldamise juhendis toodud nõuetele.
Kandidaat on olnud vabatahtlik Kaitseliidu liige (pole oluline, kas hetkel au-, toetaja- või tegevliikme staatuses) vähemalt 3 aastat.
Kandidaadi tegevus organisatsiooni liikmena on teistele eeskujuks ning panus Kaitseliidu arengusse märkimisväärne.Kandidaadiks ei saa esitada Kaitseliidus töötajat, kuna sellisel juhul on keeruline eristada kandidaadi tööalast tegevust vabatahtlikkust tegevusest.
 
Järva maleva aasta kaitseliitlase 2014 valib välja vabatahtlikest moodustatud komisjon, mis moodustub järgnevalt:

Paide üksikkompanii                   2 liiget
Türi üksikkompanii                      2 liiget
Roosna-Alliku üksikkompanii     2 liiget
Koeru  üksikkompanii                 2 liiget
Naiskodukaitse Järva ringkond  1 liige
Kodutütarde Järva ringkond       1 liige
Noorte Kotkaste Järva malev     1 liige

Järva maleva aasta kaitseliitlase mõõk antakse uuele tiitliomanikule üle Kaitseliidu Järva maleva aastapäevapeol 14. novembril 2014. aastal Veskisilla tantsuhallis.

Eelnevalt valitud Järva maleva aasta kaitseliitlased on:
2010 Aivar Rullinkoff
2011 Indrek Reismann
2012 Kaarel Piirisalu
2013 Vello Laprik