Teksti suurus:
A A A

Jaanuarikuus alustas tegevliikme sõdurioskuste baaskursus ja jaosanitaride erialakursus

03.02.2017
TSOBKkl osalejad õhtusel rivistusel
Autor: Margus Tepner
Jaanuarikuus alustas Kaitseliidu Järva malevas tegevliikme sõdurioskuste baaskursus (TSOBKkl), kus sel aastal osaleb kokku 28 Kaitseliidu liiget. Osalejaid on nii Järva, Jõgeva kui ka Viru malevast. Kümne nädalavahetuse jooksul antakse õppuritele põhiteadmised ja –oskused praktiliselt kõigis militaarvaldkondades. Iga lõpetanu on võimeline tegutsema lahingväljal lahingpaarina. Kursus lõpeb juunis toimuva lõpurännakuga.
Kursuse ülem on nooremveebel Margus Tepner. Koolitajad Järva maleva tegevväelased ja vabatahtlikud instruktorid.

Jaosanitari erialakursusel (JSEK) osaleb sel aastal 14 Kaitseliidu Järva, Rapla ja Jõgeva maleva liige. Jaosanitari kursuse põhieesmärgiks on anda õppuritele erialased teadmisi ja oskusi tasemel, mis võimaldab neil täita jaosanitari ülesandeid nii iseseisvalt kui ka allüksuse koosseisus. Õpitakse inimorganisemi ehitust ja funktsioone, esmaabivõtteid, sõjaväemeditsiini- ja välihügieenialaseid teadmisi ja oskusi jpm.
Erialakursus toimub viiel nädalavahetusel. Kursus ülem on veebel Raimo Merilo. Koolitajad on Kaitseliidu tegevväelased ja vabatahtlikud kui ka kaitseväe spetsialistid.
 
Kaitseliidu Järva malevas 641 kaitseliitlast, 157 naiskodukaitsjat ning noorteorganisatsiooni Kodutütred kuulub 342 ja Noored Kotkad 195 liiget.