Teksti suurus:
A A A

Anna valikorienteerumine jalgratastel 2014

22.08.2014
Võistluskeskuse juhis
Juhend

Toimumisaeg: Laupäev, 30. augustil
Võistluskeskus: ANNA VABA AJA MAJA (E 196  N 417)Osavõtjad: 12 eelregistreerunud 3-5 liikmelist muhedat võistkonda. Endast teada saab anda  Gert.tasangkaitseliit.ee  või 55577071. See on vajalik piisavate võistlusmaterjalide ettevalmistamiseks.
Võistlusreeglid:
Võistluse eesmärk on rattaga liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
KP-de väärtus on 3 punkti, läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine). Kes soovib võib „hirmsasti panna“, kes soovib võib ka „mõnuga võtta“. Loodan, et rada pakub kõigile midagi.
Kogunemine kell 09.30, startid alates kella 10:00-st, stardijärjekorra määrab korraldaja. Raja läbimise kontrollaeg on 3 tundi. Võistkonnad stardivad 5 minutise vahega, võistluskaardi saab võistkond kätte 5 minutit enne oma starti. Siis saab ka plaani pidada
KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse komposter – märkesüsteemi. KP-s asuva kompostriga tuleb surudes teha vastavasse lahtrisse märge. Võistkond peab kogu aeg liikuma koos, selle kontrollimiseks võib olla mõnes KP-s kohtunik.
Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1 punkt, iga lisandunud täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Hilinemisel üle 30 minuti tulemus tühistatakse.
Paremusjärjestus selgub kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on otsustav võistkonna trassi läbimise aeg. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme järgi. KP vahetus läheduses on asjatu viibimine keelatud.
 Ettevaatust teedel liigeldes ja teede ületamisel. Kasutada võib ainult teid, põldude servi, radu ja sihte. Keelualadel, niitmata rohumaadel ja põldudel on sõitmine keelatud.
Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Kohustuslik on vähemalt üks laetud mobiiltelefon  võistkonna peale, mure korral helista 55577071. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse. See on lihtsalt turvalisuse kaalutlustel, soovi korral võivad teised jätkata.
Kaart: Maaameti baaskaart mõõtkavaga  ca 1:30 000 ehk 1cm kaardil vastab ca 300m looduses.
Rada: Maastikul on 22 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest on võimalik saada 60 punkti.
Osavõtjad: 3–5-liikmelised võistkonnad.  Osavõtjate riietus ja stiilikujundus vaba.
Osavõtutasu võistleja kohta 2 EUR
Autasustamine: Autasustatakse kolme paremat võistkonda. Millega – veel ei tea, küll aga võivad osavõtjad endile ja ka teistele oma eriauhindu välja panna.