Teksti suurus:
A A A

Aasta kaitseliitlane

02.10.2016
2015 aasta kaitseliitlane Aare Kabel ja naiskodukaitse Siiri Sitska
Autor: Merike Sild
Kaitseliidu Järva malev kuulutab välja konkurssi, et leida 2016 aasta "Järva maleva aasta kaitseliitlane"
Järva maleva aasta kaitseliitlane…
- on Kaitseliidu Järva maleva au-, toetaja- või tegevliige  keda teame ja tunneme kui väärikat persooni nii tegudes  kui sõnades;
- on olnud organisatsiooni liige vähemalt 3 aastat:
- on tegus mistahes Kaitseliidu tegevuses, olgu selleks kas sõjaline väljaõpe või spordivaldkond või kaasarääkimine organisatsiooni töögruppides või Kaitseliidu tutvustamine ühiskonnas või midagi muud, mis toetab Kaitseliidu eesmärkide täitmist;
- toetab Kaitseliidu struktuuriüksuste Kodutütred, Noored Kotkad ja Naiskodukaitse tegevust.
NB! Aasta kaitseliitlane ei saa olla Kaitseliidus teenistuses olev tegevväelane või töölepingulises suhtes olevat isik, sest tema puhul on väga on keeruline eristada tööalast tegevust vabatahtlikkust tegevusest. Erandina võib esitada konkursile kaitseliidu seaduse § 69 alusel valve teenust osutavaid isikuid.
 
Kandidaate võivad esitada kõik Järva maleva liikmed ja töötajad. Kandidaadi esitajal tuleb saata Järva maleva personalispetsialisti elektronpostiaadressile vivika.barnabaskaitseliit.ee hiljemalt 1. novembriks kandidaadi iseloomustus.
Lühike põhjendus võiks sisaldada järgnevat:
1.            Mitu aastat kandidaati tunned ja milline on sinu seos temaga Kaitseliidus (Nt: tunnen kandidaati 5 aastat, millest 3 aastat oleme koos olnud malevkonna juhatuse liikmed).
2.            Lühike ülevaade kandidaadi vabatahtlikust tegevusest.
3.            Milline omadus/tegevus teda teistele eeskujuks tõstab?
4.            Millistes tegevustes osaleb (nt organisatsiooni arengus kaasarääkimisel/töögruppides osalemine; väljaõppes osalemine/läbiviimine jne).
 
Sel aastal valitakse Järva maleva aasta kaitseliitlast juba seitsmendat korda, eelnevatel aastatel on selle tiitli pälvinud:
2010 Aivar Rullinkoff
2011 Indrek Reismann 
2012 Kaarel Piirisalu
2013 Vello Laprik
2014 Raid Saar
2015 Aare Kabel 
 
2016. aastal kuulutatakse aasta kaitseliitlane välja Kaitseliidu Järva maleva aastapäevpeol, 11.novembril Musta Täku Tallis.
 
Kuulus Saksa filosoof Arthur Schopenhauer on öelnud „Tavalised inimesed on huvitatud ainult ajaviitmisest, need aga, kel on mingil määral annet, on huvitatud aja kasutamisest.“